15.12.2014
Personalefester: Julen 2014 - fejres med et brag!

15.12.2014
Personalefester: Julen 2014 – fejres med et brag!

15/12/2014
|

enter site Kostede personalefesten i Tysklland hidtil mere end 110 EUR pr. medarbejder, skulle totalbeløbet undergives lønbeskatning. Hvad der talte med til de 110 EUR, blev på bekostning af den skattepligtige fortolket bredt – for eksempel skulle der tages højde for leje og de optrædende kunstnere. Hvem der tog sin familie med til festen, skulle for de 110 EUR også afholde omkostningerne for dem , for at undgå skattemæssige ulemper.

http://ghostprof.org/teaching/past-courses/engl461/policies/ At „den ydre ramme“ såsom leje og bidrag for familien skulle tælle med som løn for de deltagende medarbejdere, har BFH nu afvist. Det betyder, at 110 EUR-grænsen kan tolkes bredt som aldrig før for julefesten 2014 og alle åbentstående tilfælde.

Fra 2015 har lovgiveren reageret: Med en forhøjet grænse på 150 EUR skal alle omkostninger igen dækkes – også for leje og deltagende familiemedlemmer.

 

Thorsten Manewald

Steuerberater