Nyheder

Mindre skat som grænsependler

27/06/2016
|

Arbejdstagere, som bor i Tyskland og er ansat hos en dansk arbejdsgiver, betaler fuld skat af deres løn i Danmark. Dette kan alt efter lønnens størrelse føre til en skattemæssig belastning på op til 51,50% (uden arbejdsmarkedsbidrag). I nogle tilfælde er […]

Artikel

EEG 2016 – den nye tyske energilov og skat ved tyske investeringer

22/06/2016
|

Tirsdag, den 21. juni 2016 havde tyskrevision inviteret til informationsmøde om skat og lov ved investering i vedvarende energi i Tyskland.

Dr. Axel Röpke, tysk advokat og partner i advokatfirmaet SAGAWE & KLAGES i Hamborg samt næstformand i Bundesverband Windenergie e.V. informerede deltagerne om […]

Artikel

Fradrag i indkomst før skat kan blive dyrt for begrænset skattepligtige i Tyskland

07/06/2016
|

Hvis man bor i udlandet og arbejder i Tyskland, er man som oftest begrænset skattepligtig i Tyskland. Indkomstskatten trækkes direkte hos arbejdsgiveren og afleveringen af en tysk selvangivelse er normalt frivillig.

Men ofte har man også omkostninger forbundet med arbejdet som f.eks. kørsel til […]

Artikel

Begrænset skattepligt: Bopæl i Danmark, arbejde i Tyskland

02/06/2016
|

Hvis man bor i udlandet og arbejder i Tyskland, skal man som oftest betale skat i Tyskland af sin tyske indkomst. Hvis man har indkomst fra ikke selvstændigt arbejde (f.eks. som ansat hos en tysk arbejdsgiver) bliver der automatisk trukket indkomstskat. Hvis man har andre indt […]

Artikel

Informationsmøde om den nye tyske energilov

12/05/2016
|

I 2017 ændres rammerne for opstillingen af møller og solcelleanlæg i Tyskland. Der kommer en del nye regler, som vil have indflydelse på projekter indenfor vedvarende energi. Hvordan kan man forberede sig bedst muligt på den nye situation?

tyskrevision | TR Steuerberater indbyder til informationsmøde om […]

Artikel

Fristen for aflevering af tysk selvangivelse ender den 31.05.2016

10/05/2016
|

Den tyske selvangivelse for året 2015 skal afleveres til Finanzamt senest den 31.05.2016.

Især følgende persongrupper er forpligtede til at aflevere en tysk selvangivelse:

Alle, som har haft ikke beskattede indtægter i det pågældende skatteår som f.eks. indtægter […]

Artikel
‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next page ›