Nyheder

International beskatning af arbejdstagere

21/12/2015
|

Hvis en arbejdstager arbejder på begge sider af grænsen for sin arbejdsgiver, opstår der ofte mange spørgsmål for arbejdstageren i skattemæssige henseender og hvis der er skattepligt i flere lande kan den rigtige kommunikation mellem arbejdsgiver og arbejdstager være en stor udfordring […]

Artikel
Benjamin J Feindt

Grænsependlere til Tyskland

14/12/2015
|

I Tyskland er der mht. Danmark ingen særlig beskatning af grænsependlere.

Men hvis man tjener mere end 90 % af de samlede indtægter i Tyskland, kan man ansøge om at blive behandlet som ubegrænset skattepligtig og dermed er nogle udgifter fradragsberettigede, som feks. forsikringsbidrag […]

Artikel

Hvem har brug for en dobbeltbeskatningsoverenskomst?

23/11/2015
|

Dobbeltbeskatningsoverenskomster (kort: DBO) bliver indgået mellem to stater og regulerer, hvilken stat der må beskatte hvilke indtægter – og frem for alt: hvilken ikke må. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten står over de enkelte landes skattelove.

DBO’s følger for skattepligtige afhænger meget af den personlige situation og […]

Artikel
Roman Guscharzek

Fonde (investeringsforeninger) i Tyskland og Danmark

19/11/2015
|

Hvis man bor i Danmark og køber eller har købt fonde, beskattes man hvert år af værditilvæksten.

Hvis man flytter til Tyskland skal man være opmærksom på, at beskatningen af fonde er anderledes.. I Tyskland er der forskel mellem transparente og ikke […]

Artikel

EU har underskrevet en skattegennemsigtighedsaftale med Liechtenstein

03/11/2015
|

Den 30.10.2015 har EU og Liechtenstein underskrevet en aftale om skattegennemsigtighed. Ifølge aftalen vil der fra år 2017 foregå en automatisk udveksling af informationer om borgernes bankkonti mellem den Europæiske Union og Liechtenstein.

Ved denne udveksling modtager f.eks. Tyskland fra Liechtenstein navn, adresse […]

Artikel
Benjamin J Feindt

Softwarefejl hos de tyske skattemyndigheder: Lønmodtagere betaler muligvis for meget i skat

07/10/2015
|

Når tyske arbejdsgivere laver den månedlige lønafregning for deres medarbejdere, er de forpligtede til at bruge de data, de modtager fra skattemyndighederne via systemet ELStAM.

ELStAM har i september i nogle tilfælde angivet forkerte skatteklasse (skatteklasse IV i stedet for III) og det har […]

Artikel
‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next page ›