05.02.2014
Dansk-tyske skattehighlights - Social sikring

gunnar tessin blog

05.02.2014
Dansk-tyske skattehighlights – Social sikring

06/02/2014
|

Såfremt en lønmodtager med ansættelse i Danmark, men med bopæl i Tyskland, udfører mere end 25 % af sit arbejde i bopælslandet Tyskland, vil dette udover en skattepligt til begge lande også medføre, at løndmodtagerens sociale sikring skal ske i Tyskland.

Dette medfører ikke alene, at lønmodtageren skal indbetale sin lønmodtagerandel af de tyske socialbidrag (op til 23 % af bruttolønnen), men at den danske arbejdsgiver også skal indbetale sin arbejdsgiverandel af de tyske socialbidrag (igen op til 23 % af bruttolønnen).

Som følge af den danske ansættelse og den deraf afledte skattebetaling vil løndmodtageren også være socialt sikret i Danmark, og dermed reelt dobbeltforsikret.

At den yderligere tyske sociale sikring udover en voldsom øgning af lønomkostningerne også vil medføre en masse administrativt besvær, herunder registreringsmæssige problemstillinger, er selvklart

Gunnar Tessin

statsaut. revisor