10.07.2014
Balancer: Hvorfor er alt så indviklet i Tyskland?

10.07.2014
Balancer: Hvorfor er alt så indviklet i Tyskland?

10/07/2014
|

I Tyskland er der en stor forskel mellem handelsbalancer og skattebalancer for personselskaber. Handelsbalancen er den balance, som bedst kan sammenlignes med den danske balance og det er den, som offentliggøres i selskabsregistret.

Skattebalancerne, som der findes tre af, skal derimod indsendes til skattekontoret (Finanzamt) og de er grundlaget for skatteberegningen. For at skaffe et overblik over de tre skattebalancer, som alle personselskaber skal være opmærksomme på, har vi udarbejdet et eksempel som viser, hvad der sker i Tyskland især ved køb og salg af anparter i et personselskab.

Hvordan ser balancerne i et tysk kommanditselskab ud?

Gesamthandsbilanz II. Ergänzungsbilanz III. Sonderbilanz
Selskabets balance: Værdierne i balancen må ikke ændres ved salg/køb af nye kommanditandele.

Eksempel:

AKTIVA   PASSIVA  
møllen

75‘

kapital

25’

bank

25’

kapital

25’

hensættelser/løn

50’

100’

100’

 

 

For hver kommanditist en skattemæssig korrektur, som er opstået ved køb af kommanditandele, merværdien (merprisen) bliver afskrevet-Den merpris som C har betalt afskrives i Ergänzungsbilanz

AKTIVA PASSIVA
Merpris for møllen 00’ merkapital 100’

 

I driften sker afskrivningen af merværdien med restløbetiden (eks. 5 år=> afskrivning 20’ per år.

Hver kommanditist har en egen Sonderbilanz – det er særlige udgifter eller indtægter som kommanditisten har.I reglen drejer det sig om følgende udgifter:

–       renter til finansiering af køb af andele

–       revisor / advokat

–       formidling

–       rejseomkostninger

C = Køb af kommanditandel til (solgt af B)

125’

./. B’s egenkapital

25’

= merprisen af andele

100’

dvs. C som køber har 2 afskrivninger:
  1. i Gesamtbilanz (som han har overtaget)
  2. sin ”egen” afskrivning i Ergänzungsbilanz
Fra 2011 kun lineær afskrivning

 

Birte Kütemann

Steuerberaterin