Dansk indkomst skal beregnes iht. tyske regler ved progressionsforbehold

Benjamin J Feindt

Dansk indkomst skal beregnes iht. tyske regler ved progressionsforbehold

20/05/2015
|

I vores daglige arbejde oplever vi ofte, at udenlandsk indkomst bliver undervurderet i forbindelse med den tyske indkomstskat.

Hvis man

i løbet af skatteåret fraflytter Tyskland,

i løbet af skatteåret flytter til Tyskland eller

modtager løn parallelt i begge lande,

bliver den tyske skattesats beregnet ud fra den samlede indkomst i begge lande. Dette kan have store udvirkninger, også fordi allerede betalte skattebidrag ofte ikke gengiver den udenlandske indkomst korrekt.

Eksempel: Hvis man bor i Tyskland og har en årlig indkomst på 10.000 EUR ligger skattesatsen på 2,5% og man skal betale 250 EUR i skat. Hvis man derudover tjener 120.000 EUR i Danmark, skal de i Tyskland indtjente 10.000 EUR beskattes med ca. 37% og dermed skal der betales et beløb på 3.700 EUR i skat.

Den danske indkomst skal for at kunne opgøre den tyske skat beregnes efter de tyske skatteregler. Og det kræver næsten altid en særlig viden om skattesystemerne i begge lande, som f.eks. forskellene i beskatningen af privat pensionsopsparing, rejseomkostninger eller firmabil.

 

Benjamin J. Feindt

Steuerberater, Partner