A1- attest skal også fremover medføres på korte rejser til udlandet

Først i marts havde EU- kommissionen stillet i udsigt, at en gyldig A1- attest i fremtiden ikke længere skulle medføres af medarbejdere, der rejser til udlandet i en kortere periode. Denne lettelse er imidlertid taget af bordet igen.

Hvad er en A1- attest?

Siden 2010 har alle medarbejdere, der foretager tjenesterejser til udlandet, skullet medføre en gyldig A1- attest, som er et bevis for, at medarbejderen er socialt forsikret i et bestemt land. Formålet med attesten er, at medarbejderen under sit udlandsophold stadig er dækket af socialforsikringen i sit hjemland. Dermed undgås det, at nogen skal betale bidrag i flere lande eller risikerer at være uden forsikringsdækning. Attesten udstedes af myndighederne i medarbejderens bopælsland.

Ansøgningen om en A1- attest skal indgives til Udbetaling Danmark, International Social Sikring, som så udsteder en EU- eller EØS-attest omkring medarbejderens sociale sikring i bopælslandet. I Tyskland skal ansøgningen sendes til DVKA i Tyskland.

Arbejde i udlandet uden A1- attest

I nogle lande er der allerede indført bøder, hvis medarbejderen ikke kan fremvise en gyldig A1 ved en kontrol. Et eksempel er Frankrig med en bøde på 3.269 EUR og Østrig med en bøde mellem 1.000 og 10.000 EUR. Det kan endda ske, at medarbejderen ikke får adgang til virksomheden i det pågældende land.

Hvilke konsekvenser har det?

Det er helt ligegyldigt hvor længe udstationeringen vil vare, så der er ingen nedre tidsgrænse for, hvornår der skal søges om en A1- attest. Medarbejderen skal have en gyldig A1- attest, selvom rejsen måske kun varer én dag. Hvis du behøver hjælp til at ansøge om en A1-attest eller vil vide mere om, hvordan socialforsikringspligten påvirker dig, hjælper vi dig gerne hos Tyskrevision.

tyskrevision

Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Alter Kirchewg 85

D- 24983 Handewitt

Fon +49 4608 60 660  Fax +49 4608 60 66 099

info@tyskrevision.com

www.tyskrevision.com

Relaterede nyheder