Bonus fra den tyske sygeforsikring (GKV)

Bonus fra den tyske sygeforsikring (GKV)

17/10/2016
|
steuererklaerung

En udbetalt bonus fra den tyske sygeforsikring for sundhedsfremmende aktiviteter må ikke mindske det skattemæssige fradrag.

Det tyske Finanzamt havde hidtil den opfattelse, at det drejede sig om en tilbagebetaling af sygekassebidrag, hvis en tysk sygeforsikring udbetalte et tilskud til deres medlemmers sundhedsfremmende aktiviteter. Rent skattemæssigt sænkede det derfor forsikringstagerens udgifter til sygekassebidrag.

Den tyske Bundesfinanzhof har nu i en dom fra 01.06.2016 (X R 17/15) fastslået, at bonusudbetalinger ikke automatisk må medføre en modregning i sygekassebidragene. Det skal undersøges, hvorfor sygeforsikringen har givet et tilskud.

Hvis sygeforsikringen har ydet tilskud til sundhedsfremmende aktiviteter, som forsikringstageren selv betaler, er der ifølge Bundesfinanzhof ikke tale om en erstatning af betalte sygekassebidrag. Bonus bliver betalt, fordi forsikringstageren selv betaler for sundhedsfremmende aktiviteter og har intet at gøre med basisforsikringen.

Derfor bør forsikringstagere, som har modtaget et tilskud fra deres sygekasse til sundhedsfremmende aktiviteter kontrollere deres tyske skat og i givet fald gøre indsigelse, hvis bonus er blevet modregnet.

tyskrevision | TR Steuerberater, 17.10.2016

Kontakt: Roman Guscharzek, Steuerberater, mail: rg(at)tyskrevision.com