Danmark / Tyskland – international moms, skat, løn og social sikring

Danmark / Tyskland – international moms, skat, løn og social sikring


I grænseoverskridende skattesager er det ikke tilstrækkeligt at optimere på den ene side af grænsen. Der skal tages højde for begge landes skattemæssige muligheder. Her gør vi brug af vores mangeårige erfaring indenfor dansk-tysk beskatning.

I samarbejde med din danske revisor yder vi omfattende rådgivning på grundlag af den danske og tyske skattelovgivning og dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland.

send os en mail tyskrevision.com