27.01.2015
Degressiv afskrivning i Tyskland igen mulig i 2015?

Benjamin J Feindt

27.01.2015
Degressiv afskrivning i Tyskland igen mulig i 2015?

27/01/2015
|

Europas vækstlokomotiv truer med at stå i stampe. Derfor vil den skattemæssigt gunstige degressive afskrivningsmetode igen være mulig fra 2015, hvis et i oktober fremsat initiativ fra den tyske Bundesrat bliver gennemført. Det fører til, at afskrivningspotentialet på nye erhvervsaktiver i de første år efter anskaffelsen er specielt højt, og at det skattepligtige overskud sænkes. I senere år udligner dette sig igen. Skulle dette forslag blive gældende ret, informerer vi særskilt herom.

Benjamin Feindt

Steuerberater