Dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO)

Dobbeltbeskatningsoverenskomst


Dobbeltbeskatning

Dobbeltbeskatning kan forekomme i to situationer; når en person enten er

  1. fuldt skattepligtig i et land (bopælsland) og begrænset skattepligtig i et eller flere lande (kildeland) eller
  2. fuldt skattepligtig i to eller flere lande (dobbeltdomicil).

Detaillerede informationer om den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst og tysk skat finder du her →.

Er modtageren fuldt skattepligtig i to lande (dobbeltdomicileret), som ikke har indgået en DBO, vil begge lande kunne beskatte modtageren som fuldt skattepligtig. Der kan i den situation alene søges om lempelse i skatten efter de to landes nationale skatteregler.

Er modtageren fuldt skattepligtig i to lande (dobbeltdomicileret), som har indgået en DBO, afgøres det efter DBO’ens artikel 4 om skattemæssigt hjemsted, hvilket land der skal anses for bopælsland og hvilket land der skal anses for kildeland.


Fordeling af beskatningsretten efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten regulerer forholdet mellem de to lande, som har indgået DBO’en, og hvor en modtager har bopæl i det ene land (bopælsland) og har indtægt fra det andet land (kildeland).

Der er forskellige former for fordeling af beskatningsretten. Som udgangspunkt har bopælslandet altid beskatningsretten til en indkomst. I en del bestemmelser kan kildelandet imidlertid også være tillagt beskatningsretten, men den kan være afgrænset til visse typer af den pågældende indkomst og skatten kan være begrænset til en bestemt procentdel. Det er meget få steder, at det kun er kildelandet, som kan beskatte en indkomst.

Formuleringen af den enkelte bestemmelse har betydning for lempelsen og om indkomsten kan medtages i indkomstopgørelsen. Det er den enkelte DBO’s artikel om ophævelse af dobbeltbeskatning, som regulerer dette.


Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler

Hos SKAT finder du de enkelte overenskomster og aftaler, som Danmark har indgået for at undgå dobbeltbeskatning.