Grundsætning for databehandling

Grundsætning for databehandling

Grundsætning for databehandling (GDPDR Art. 13 og 14)

Du befinder dig på denne side, da du ønsker at vide mere om vores omgang med dine personfølsomme oplysninger. For at opfylde vores oplysningspligt i.h.t. GDPR Art. 12, oplyser vi om vores databeskyttelsespolitik nedenfor:

Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Efter databeskyttelsesloven, er

tyskrevision Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Alter Kirchenweg 85
24983 Handewitt
Tel. +49 (0)4608 60 66 0 | Mail: info@tyskrevision.com

ansvarlig for databehandlingen.

Du kan finde flere informationer om vores virksomhed, autoriseret personale og yderligere kontaktinformation, samt copyright, på vores hjemmeside: https://tyskrevision.com/impressum

Hvilke af dine personoplysninger behandler vi? Og med hvilket formål?

Når vi har indhentet dine personoplysninger, behandler vi dem kun med det formål, som de er indsamlet til.

Databehandling til andre formål kommer kun i betragtning, såfremt de lovmæssige krav er opfyldt i overensstemmelse med GDPR Art. 6, stk. 4. I så tilfælde overholdes eventuelle oplysningskrav jf. GDPR Art. 13, stk. 3, og Art. 14, stk. 4, naturligvis.

Hvilke retlige grundlag ligger bag? 

Retsgrundlaget for databehandlingen af personfølsomme oplysninger er som udgangspunkt – såfremt der ikke foreligger speciallove – GDPR Art. 6. Herunder særligt:

 • Samtykke (GDPR Art. 6, stk. 1, litra a)
 • Databehandling for opfyldelse af kontrakter (GDPR Art. 6, stk. 1, litra b)
 • Databehandling baseret på interesseafvejning (GDPR Art. 6, stk. 1, litra f)
 • Databehandling af juridiske forpligtelser (GDPR Art. 6, stk. 1, litra c)

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke for behandling af dine personoplysninger med fremtidig virkning.

Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på en interesseafvejning, har du som den berørte person ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, jf. GDPR Art. 21.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

Vi behandler dataen indtil formålet med databehandlingen er opnået.

Såfremt opbevaringsforpligtelser er opremset i retsskrifter, eksempelvis handelsloven eller skatteloven, overholdes disse forpligtelser. Når opbevaringsperioden er udløbet vurderes det, om der er yderligere behov for behandling. Hvis behovet ikke længere findes, slettes personoplysningerne.

Du kan selvfølgelig altid anmode om oplysninger angående de personoplysninger, der opbevares af os. I tilfælde af unødvendig opbevaring kan du også anmode om sletning af dine personoplysninger eller begrænset behandling deraf.

Overførsel af oplysninger til tredjepart 

Dine personoplysninger overføres kun til tredjepart såfremt:

 • Det er nødvendigt for udførelsen af kontrakten indgået med dig, jf. GDPR Art. 6, stk. 1, litra f
 • Overførelsen er tilladt på baggrund af en interesseafvejning
 • Vi lovligt er forpligtet til at oplyse dataens indhold
 • Du har givet din samtykke til det

Behandling af data 

Dine personoplysninger behandles udelukkende af os i Forbundsrepublikken Tysklands datacentre.

Dine rettigheder 

Du har ret til information om de personoplysninger, vi behandler om dig.

I tilfælde af en henvendelser, der ikke er skriftelige, beder vi om forståelse for, at vi muligvis kan anmode om bevis på, at du er den person, du hævder at være. Dette er for at sikre de oplysninger, vi har.

Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger rettet. Ligeledes har du ret til at få dine personoplysninger slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til dataportabilitet, og således ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om, at personlysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Du har særligt ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte reklame, hvis dette sker på grundlaf af en interesseafvejning, jf. GDPR Art. 21, stk. 1 og 2.

Vores databeskyttelsesansvarlige 

Den databeskyttelsesansvarlige for TR Steuerberater Manewald Kuth Feindt kan findes gennem følgende oplysninger:

Protekto Data Fuse GmbH
Ansvarlig: Herr Kent Schwirz
Wendenstraße 279
20537 Hamburg
Tel.:  040 360 234 700
Fax: 040 360 234 299
www.wenza.de
datenschutz@protekto.group

Ret til indsigelse 

Du har ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysinger ved datatilsynet.

tyskrevision Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Stand: Juni 2020

Grundsætning for databehandling (GDPDR Art. 13 og 14)

Du befinder dig på denne side, da du ønsker at vide mere om vores omgang med dine personfølsomme oplysninger. For at opfylde vores oplysningspligt i.h.t. GDPR Art. 12, oplyser vi om vores databeskyttelsespolitik nedenfor:

Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Efter databeskyttelsesloven, er

tyskrevision Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Alter Kirchenweg 85
24983 Handewitt
Tel. +49 (0)4608 60 66 0 | Mail: info@tyskrevision.com

ansvarlig for databehandlingen.

Du kan finde flere informationer om vores virksomhed, autoriseret personale og yderligere kontaktinformation, samt copyright, på vores hjemmeside: https://tyskrevision.com/impressum

Hvilke af dine personoplysninger behandler vi? Og med hvilket formål?

Når vi har indhentet dine personoplysninger, behandler vi dem kun med det formål, som de er indsamlet til.

Databehandling til andre formål kommer kun i betragtning, såfremt de lovmæssige krav er opfyldt i overensstemmelse med GDPR Art. 6, stk. 4. I så tilfælde overholdes eventuelle oplysningskrav jf. GDPR Art. 13, stk. 3, og Art. 14, stk. 4, naturligvis.

Hvilke retlige grundlag ligger bag? 

Retsgrundlaget for databehandlingen af personfølsomme oplysninger er som udgangspunkt – såfremt der ikke foreligger speciallove – GDPR Art. 6. Herunder særligt:

 • Samtykke (GDPR Art. 6, stk. 1, litra a)
 • Databehandling for opfyldelse af kontrakter (GDPR Art. 6, stk. 1, litra b)
 • Databehandling baseret på interesseafvejning (GDPR Art. 6, stk. 1, litra f)
 • Databehandling af juridiske forpligtelser (GDPR Art. 6, stk. 1, litra c)

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke for behandling af dine personoplysninger med fremtidig virkning.

Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på en interesseafvejning, har du som den berørte person ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, jf. GDPR Art. 21.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

Vi behandler dataen indtil formålet med databehandlingen er opnået.

Såfremt opbevaringsforpligtelser er opremset i retsskrifter, eksempelvis handelsloven eller skatteloven, overholdes disse forpligtelser. Når opbevaringsperioden er udløbet vurderes det, om der er yderligere behov for behandling. Hvis behovet ikke længere findes, slettes personoplysningerne.

Du kan selvfølgelig altid anmode om oplysninger angående de personoplysninger, der opbevares af os. I tilfælde af unødvendig opbevaring kan du også anmode om sletning af dine personoplysninger eller begrænset behandling deraf.

Overførsel af oplysninger til tredjepart 

Dine personoplysninger overføres kun til tredjepart såfremt:

 • Det er nødvendigt for udførelsen af kontrakten indgået med dig, jf. GDPR Art. 6, stk. 1, litra f
 • Overførelsen er tilladt på baggrund af en interesseafvejning
 • Vi lovligt er forpligtet til at oplyse dataens indhold
 • Du har givet din samtykke til det

Behandling af data 

Dine personoplysninger behandles udelukkende af os i Forbundsrepublikken Tysklands datacentre.

Dine rettigheder 

Du har ret til information om de personoplysninger, vi behandler om dig.

I tilfælde af en henvendelser, der ikke er skriftelige, beder vi om forståelse for, at vi muligvis kan anmode om bevis på, at du er den person, du hævder at være. Dette er for at sikre de oplysninger, vi har.

Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger rettet. Ligeledes har du ret til at få dine personoplysninger slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til dataportabilitet, og således ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om, at personlysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Du har særligt ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte reklame, hvis dette sker på grundlaf af en interesseafvejning, jf. GDPR Art. 21, stk. 1 og 2.

Vores databeskyttelsesansvarlige 

Den databeskyttelsesansvarlige for TR Steuerberater Manewald Kuth Feindt kan findes gennem følgende oplysninger:

Protekto Data Fuse GmbH
Ansvarlig: Herr Kent Schwirz
Wendenstraße 279
20537 Hamburg
Tel.:  040 360 234 700
Fax: 040 360 234 299
www.wenza.de
datenschutz@protekto.group

Ret til indsigelse 

Du har ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysinger ved datatilsynet.

tyskrevision Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Stand: Juni 2020