Kørsel til arbejde og hjemmekontor i Tyskland

I 2020 fik mange medarbejdere ikke lov til at køre til deres arbejdsplads men skulle i stedet udføre deres arbejde hjemmefra.

For disse hjemmearbejdsdage blev der indført en nyt skattefradrag (fast sats) for hjemmekontoret yderligere til den eksisterende regulering af det (skatterelaterede) arbejdsrum.

Hvis medarbejderen ikke har mulighed for en separat arbejdsplads hos arbejdsgiveren, og derfor har oprettet et separat rum som arbejdsplads derhjemme, kan omkostningerne, i det omfang disse kan henføres til arbejdsrummet, trækkes fra i skat, dog begrænset til 1.250 EUR per år.

Enhver, der ikke har et sådan separat rum hjemme som arbejdsplads, eller hvor  arbejdsgiveren har mulighed for at give en separat arbejdsplads, kan gøre det faste skattefradrag for hjemmekontor i 2020 og 2021 gældende. Dette beløber sig til 5 EUR per dag og er begrænset til 600 EUR om året (dvs. 120 dage).

Udregningsteknisk kan alle medarbejdere, der tidligere er kørt mere end 17 km på arbejde om dagen, fratrække mindre i selvangivelsen (17 km x 0,30 EUR = 5,10 EUR per dag).

Ved selvangivelsen i 2020 vil skattemyndigheden have et særligt øje på, om kørselsdagene og hjemmekontordagene er plausible. I tilfælde af tvivl kan skattemyndigheden kræve bevis for dage på arbejdsdagspladsen (bekræftelse fra arbejdsgiveren) eller kørte kilometer.

Når du indberetter selvangivelsen for 2020 i Tyskland bør du være særlig opmærksom på, at du ikke giver forkerte oplysninger om de dage, du kørte til arbejde.

Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
tax@tyskrevision.com

Relaterede nyheder