Färdigt registrerat bolag - den snabba genvägen till Tyskland

Färdigt registrerat bolag - snabba genvägen till Tyskland


Behöver du snabbt och enkelt etablera ett företag i Tyskland? Ibland måste det ske som snabbt som möjligt, eftersom det har uppstått en situation där du omedelbart behöver tysk rättshjälp.

I Sverige kan man registrera ett företag på Bolagsverkets webbplats på några minuter. Ett tyskt företag däremot måste skapas hos en notarie och registreras i det tyska handelsregistret, vilken kan ta lång tid. De tyska myndigheterna kontrollerar speciellt utländska andelsinnehavare mycket noggrant.


Hurtig etablering med ett färdigt registrerat bolag (Vorratsgesellschaft)

Om du vill förkorta etableringsprocessen, är det en möjlighet att köpa ett så kallat färdigt lagerbolag (tyska: Vorratsgesellschaft). Ett färdigt bolag är ett företag som skapas för att aktiveras senare. Bolaget väntar på att säljas och ligga som grund för ett nytt företag. Som köpare ingår du inga risker i samband med tidigare affärsverksamheter, eftersom ett färdigt bolag har ett bankkonto, som innehåller företagets oantastliga insatskapital.

Köpet av ett färdigt bolag förkortar den långa etableringsprocessen. Med kort varsel avtalas mötet med notarien och direkt efter mötet hos notarien kan företagets ägare starta sin verksamhet.

Genom en av våra affärskontakter erbjuder vi färdigt registrerade och nybildade företag som ger en snabb och enkel etablering i Tyskland. Köpesumman består av insatskapitalet och ett tjänsteavgift som ligger mellan 1 500 EUR och 2 500 EUR.

tyskrevision hjälper dig att knyta de relevanta kontakterna för att sälja och den tyska notarien och vi tar hand om den skattemässiga situationen. Dessutom kan vi genom en samarbetspartner tillhandahålla lokaler för företaget.

Fördelar
Fördelar

 • Snabb etablering med ett färdigt registrerat bolag

 • Oantastliga insatskapital

 • Inga risker i samband med tidigare affärsverksamheter

 • Vi tager hand om den skattemässiga situationen

Vägen till en snabb etablering i Tyskland

 • 1. Information och reservation
  Kontakta oss och reservera ett färdigt registrerat bolag. Samtalet tar cirka 1 timme, då det är viktigt att du får all information du behöver för att underteckna kontraktet.
 • 2. Inblick och kontrakt:
  Vi utbyter alla informationer som är nödvändiga för att skriva på kontraktet och du får inblick i hela företagets bokföring. Dessutom bokar vi ett möte med den tyska notarien och företagets säljare.
 • 3. Köp av ett brevlådeföretag
  Hos notarien får du alla dokument angående företaget. Notarien ger den nya direktören och ägaren till det tyska handelsregistret. Köpesumman ska överföras till ett konto hos notarien innan mötet (mot tillägg) eller direkt till säljaren.
 • 4. Tysk skatt
  Vi tar hand om de nödvändiga skatteregistreringarna.

Kontakt:


tyskrevision erbjuder alla tjänester inom skatterådgivning och revision med särskild fokus på de skandinavisa länder: Telefon: +49 4608 60 66 0