Udnyttelse af tab i en tysk koncern: Forbedring mht.§ 8c KStG

Omstruktureringer i en tysk koncern kan føre til store skattemæssige ulemper – f.eks. i kapitalselskaber, som i fortiden har opbygget tab. Hvis kapitalselskaber med et skattemæssigt fremførbart tab bliver solgt indenfor en koncern, er der risiko for at tabet ikke bliver anerkendt skattemæssigt. Forudsat et senere overskud, kan der opstå en skade på op til 30% af tabet.

Da bortfaldet af tabet indskrænker virksomhedens frihedsgrader, har lovgiveren med tilbagevirkende kraft fra 2009 erklæret, at tabet opretholdes skattemæssigt ved følgende transaktioner:

–  Datterdatterselskab bliver solgt til moderkoncernen (Forkortelse af ejerstrukturen)
–  Datterselskabet bliver solgt til et andet datterselskab (forlængelse af ejerstrukturen)
–  Personenhandelsselskaber som koncernmoder er ikke længere tvingende skadelige.

I alle disse tilfælde har den tyske finansforvaltning præsenteret afvigende meninger.
På trods af disse positive ændringer er det nødvendigt at foretage en grundig undersøgelse før salg af andele eller andre omstruktureringer.

tyskrevision | TR Steuerberater, 25.01.2016

Kontaktperson: StB Christian Kuth, ck@tyskrevision.com

Relaterede nyheder