Färdigt registrerade bolag

Färdigt registrerade bolag (s.k. hyllföretag) – genvägen för att starta företag i Tyskland

Färdigt registrerade bolag (s.k. hyllföretag) erbjuder möjlighet att förkorta startproceduren för företag i Tyskland. Ett brådskande avtal eller en viktig kunds begäran om att ett tyskt företag ska utfärda fakturor – dessa exempel visar på vanliga situationer i affärslivet där även klarsynta företagsledare behöver en tysk rättslig struktur som helst bör kunna tillämpas så snabbt som ”igår”.
I Sverige kan man registrera ett företag på Bolagsverkets webbplats på några minuter. Proceduren att starta ett företag i Tyskland tar tid. Det finns flera orsaker till detta. Till att börja med är det inte möjligt att helt enkelt starta ett bolag på nätet, utan det behöver ske med hjälp av notarius publicus. I ett andra steg krävs att företaget registreras i handelsregistret. Det är först därefter som bolaget kan registreras i skatterättsligt hänseende.

I brådskande fall: köp ett färdigt registrerat bolag (även kallat hyllföretag på svenska, på tyska: Vorratsgesellschaft)

Genom att köpa ett hyllföretag kan den här proceduren kortas ner. Mötet med notarius publicus kan ordnas på kort tid. Omedelbart därefter kan köparen starta sin affärsverksamhet i bolagets namn.
Ett hyllföretag är ett företag som redan har grundats och registrerats i handelsregistret, men som ännu inte varit ekonomiskt aktivt. Detta innebär att köparen inte behöver oroa sig för några risker relaterade till eventuella gamla affärer. ”Bra” hyllföretag har ett bankkonto som utvisar hela det belopp som i stadgan anges som bolagskapital. Inom vårt nätverk har vi som skattekonsultföretag partners som så att säga har ett förråd på bolag som vi har tagit hand om från starten.
Priset för ett köpa ett hyllföretag från vårt nätverk består som regel av bolagskapitalet plus en tilläggsavgift på 1.500 euro till 2.500 euro. Att köpa ett sådant företag är därför särskilt intressant för aktörer som står under tidspress. Kontakta oss via e-post eller ring oss om tanken på ett hyllföretag kan vara av intresse för dig.

Viktigt att veta vid köp av färdigt registrerat bolag

Vi har enbart hand om företag som hos skattemyndigheten uttryckligen är registrerade som hyllföretag som aldrig har bedrivit någon ekonomisk verksamhet före köpet. Det finns i Tyskland ingen skyldighet för bankerna att fortsätta samarbeta med ett företag efter ett ägarbyte. I vilket fall som helst kommer banken att inleda sitt interna förfarande för att uppnå kundkännedom. För att det inte ska uppstå några tidsödande problem, ser vi till att tidigt reda ut med de kontohållande bankerna om kontohanteringen säkerställs på lång sikt efter köpet av bolagsandelarna.

Vårt erbjudande riktar sig till företag som snabbt behöver en tysk rättsform utan att vara i ekonomisk kris. Om du söker ett hyllföretag inom ramen för ett konkursförfarande är vi tyvärr inte rätt kontakt.
Komplexa ägarstrukturer hos potentiella köpare gör att det kommer att ta längre tid innan du kan börja arbeta med det nya företaget. Detta gäller särskilt icke-europeiska andelsägare, till exempel från Asien, delvis på grund av att det i dessa fall finns krav på extra översättning och formell vidimering av notarius publicus i andelsägarnas hemländer. Hela vårt nätverk är anpassat till internationella kunders speciella krav. Särskilt i fråga om europeiska köpare kan vi erbjuda dem snabba och smidiga köp.

Även om vi är hemma i Tyskland längst upp i norr – nämligen precis intill den danska gränsen: Vi hjälper dig gärna med att starta företag och projekt i hela Tyskland. Till exempel är München, Frankfurt, Köln, Berlin, Dresden och Hamburg, förutom Schleswig-Holstein, platser där våra kunder etablerar sina företag.
Vi hjälper dig att skapa kontakt med rätt säljare och notarius publicus samt tar hand om relaterade skattefrågor. Dessutom kan vi i samarbete med våra partners tillhandahålla de lokaler som du behöver för ditt nyförvärvade företag.

Benjamin J. Feindt

Benjamin J. Feindt

Revisor och partner

Fördelar

Snabb etablering med ett färdigt registrerat bolag

Oantastliga insatskapital

Inga risker i samband med tidigare affärsverksamheter

Vi tager hand om den skattemässiga situationen

Vägen till ett tyskt färdigt registrerat bolag

1. Information och reservering

Du tar kontakt med oss och reserverar ett hyllföretag. Om du gör detta för första gången bör du ta dig c:a  en timmes tid för information. Detta speciellt om det brådskar!

Vi utbyter den information som behövs för avtalen. Du får insyn i företagets fullständiga ekonomiska redovisning sedan det grundades. Vi bestämmer en tid med notarius publicus och säljaren.

2. Avtal och insyn
3. Köp av företaget

Vid mötet med notarius publicus överlämnas samtliga handlingar som rör företaget. Direkt efteråt kan du börja arbeta med företaget. Notarius publicus sköter registreringen av den nya verkställande direktören och de nya ägarna i handelsregistret. Köpesumman för bolaget ska som regel överföras till säljaren eller (mot en avgift) till ett spärrat konto hos notarius publicus före mötet med notarius publicus.

Vi tar hand om den nödvändiga registreringen.

4. Ang. tyska skattenummer