Færdigregistreret selskab – hurtig genvej til Tyskland

Har du brug for en hurtig og nem etablering af et tysk selskab? Så kan færdigregistrede selskaber være en god løsning, idet det nogle gange skal gå stærkt, fordi der er opstået en situation, hvor du har brug for en tysk juridisk struktur her og nu.

I Danmark kan et selskab registreres online på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside i løbet af et par minutter. Et tysk selskab derimod skal stiftes hos en tysk notar og registreres i det tyske handelsregister. Både mødet med det tyske notar og registreringen i handelsregisteret hjælper vi dig gerne med, for at etableringsprocessen afkortes. De tyske myndigheder kontrollerer især udenlandske andelshavere meget grundigt.

Hurtig etablering med et færdigregistreret selskab

Hvis du vil afkorte etableringsprocessen, er det en mulighed at købe et såkaldt skuffeselskab = færdigregistreret selskab (tysk: Vorratsgesellschaft). Et færdigregistreret selskab er blevet oprettet, for senere at blive aktiveret, så at selskabet ligger “i skuffen”, indtil det bliver solgt og kan være rammen for en ny virksomhed. Som køber indgår du ingen risici i forbindelse med tidligere forretningsaktiviteter. Et godt færdigregistreret selskab råder over en bankkonto, som udviser selskabets uantastede indskudskapital.

Valget af et færdigregistreret selskab afkorter den lange etableringsproces og giver dig mulighed for at komme i gang med en tysk virksomhed hurtigere. Det nødvendige møde hos en tysk notar aftales med kort varsel og direkte efter mødet hos notaren kan selskabets ejer påbegynde sine aktiviteter.

Gennem vores netværk tilbyder vi færdigregistrerede og nystiftede selskaber, som giver dig adgang til en hurtig og nem etablering i Tyskland. Købsprisen for færdigregistrerede selskaber fra vores partnere indeholder normalt indskudskapitalen plus et tillæg på mellem 1.500 – 2.500 EUR. Færdigregistrerede selskaber er derfor især interessante for dem, der gerne vil oprette et selskab så hurtigt som muligt. Kontakt os via mail eller ring til os, hvis ideen om en færdigregistreret selskaber kan være af interesse for dig.

Vigtigt at vide ved køb af færdigregistrerede selskaber

Vi arbejder kun med færdigregistrerede virksomheder, der tydeligt er registreret som færdigregistrerede selskaber hos skattemyndigheden og aldrig før har udført økonomiske aktiviteter, inden de bliver solgt. Tyske banker er ikke forpligtet til at arbejde sammen med en virksomhed, efter skifte af ejerskab. Under alle omstændigheder iværksættes de interne Know-Your-Customer-procedurer. For at der ikke er nogen væsentlig tab på grund af tidsproblemer bagefter, afklares det på forhånd med de kontoførende banker, om der er garanteret en fastholdelse af kontoadministration efter købet af andelene.

Vores serviceydelser retter sig mod virksomheder, der har brug for en tysk juridisk form hurtigst muligt, men uden at være i en økonomisk krise. Hvis du søger efter færdigregistrerede selskaber i forbindelse med konkurs, er vi desværre ikke den rigtige kontakt til dig.

Komplekse ejerstrukturer for potentielle købere kan forlænge processen, indtil du kan arbejde med det nye firma. Dette gælder især ikke-europæiske aktionærer, for eksempel fra Asien, og skyldes yderligere oversættelsestjenester og notarielle dokumenter fra aktionærernes bopælsland, som nogle gange er nødvendige i sådanne tilfælde. Vort netværk er tilpasset disse særlige krav fra internationale kunder og særligt europæiske købere kan vi tilbyde hurtige og smidige køb af færdigregistrerede selskaber.

Selvom vi sidder i den nordlige del af Tyskland, lige på den anden side af grænsen, hjælper vi  dig gerne med opstart og andre projekter i hele Tyskland. For eksempel er mange af vores kunder lokaliseret i byer som München, Frankfurt, Köln, Berlin, Dresden og Hamborg foruden Slesvig-Holsten.

Vi hjælper dig med at knytte de rigtige kontakter til sælger og tysk notar ligesom vi tager os af de skattemæssige forhold. Endvidere kan vi gennem en samarbejdspartner stille adresse til rådighed for selskabets hjemsted.

Benjamin J. Feindt

Benjamin J. Feindt

Revisor og partner

Vores ydelser

Hurtig etablering af et tysk selskab

Komplet indbetalt indskudskapital

Ingen forretningsmæssig aktivitet før køb

Solide partnere

Skattemæssig rådgivning ang. virksomhedsstruktur

Vejen til et færdigregistreret selskab

1. Information og reservering
Kontakt os og reserver et færdigregistreret selskab. Samtalen tager ca. 1 time, men det er vigtigt, at du får alle de informationer du har brug for, inden du underskriver en kontrakt.

Vi udveksler de informationer, som er nødvendige for at lave kontrakterne. Du får indblik i selskabets komplette bogføring og vi aftaler et møde med den tyske notar og selskabets sælger.

2. Kontrakter og indblik
3. Køb af selskab
Hos notaren får du overrakt alle de dokumenter der vedrører selskabet. Notaren angiver den nye direktør og de nye ejere til handelsregisteret. Købsprisen skal overføres enten til en notarkonto inden mødet (mod gebyr) eller direkte til sælger.
Vi klarer de nødvendige skattemæssige registreringer.
4. Tysk skat