Dobbeltbeskatnings­overenskomst med Danmark – Tyskland

Hvem har brug for dobbeltbeskatnings­overenskomsten?

Stater gør gerne krav på skatteindtægter til sig selv. Hvis virksomheder eller medarbejdere er aktive i mere end en stat, opstår der en risiko for, at flere lande opkræver skat. En virkelig dobbeltbeskatning gennem to stater ville helt sikkert indebære, at grænseoverskridende gøremål hurtigt ville stoppe – et resultat, der ville medføre økonomiske tab.
Dobbeltbeskatningsoverenskomster (kort: DBO) bliver indgået mellem to stater og regulerer, hvilken stat der må beskatte hvilke indtægter – og frem for alt: hvilken ikke må. DBO står over de enkelte landes skattelove.

Da vi overvejende rådgiver virksomheder og privatpersoner med aktiviteter i flere stater, hører anvendelsen af DBO til vores daglige arbejde. Book et uforpligtende første møde, så kan vi hjælpe med at holde styr på de skattemæssige aspekter i hensyn med den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Detaljerede informationer omkring skat ved grænseoverskridende aktiviteter og Dobbeltbeskatningsoverenskomst med Tyskland finder du her 

Dobbeltbeskatnings­overenskomst mellem Danmark og Tyskland

Den nuværende DBO mellem Danmark og Tyskland (kort: DBO Tyskland) trådte i kraft i 1996 og regulerer beskatningen af indtægter, gaver og arv mellem begge stater. For eksempel regulerer artikel 7 beskatningen af virksomhedsoverskud og artikel 15 beskatningen af arbejdstagere.

Da DBO med Tyskland er særdeles vigtig for mange af vores kunder, stiller vi den til rådighed på vores hjemmeside i fuld tekst på tysk og dansk.

DBO’s følger for alle skattepligtige afhænger meget af den personlige situation og det er ikke altid lige nemt at finde frem til de rigtige bestemmelser i henhold til beskatningsretten efter tysk, dansk og DBO’s opfattelse. Derfor skildrer vi her kun to eksempler:

Eksempel 1: Virksomhedsoverskud

Et A/S med sæde i Kolding leverer sine varer per post til tyske kunder. Selvom kunderne befinder sig i Tyskland, har ifølge artikel 7 DBO Danmark – og faktisk kun Danmark – beskatningsretten for indkomstskat (om tysk moms opkræves, bliver ikke reguleret i DBO og skal bedømmes/evalueres på en anden måde).

Fordi forretningen kører godt, besluttes i det andet år at ansætte en sælger med bopæl i Tyskland. Sælgeren skal kun skabe kontakt til tyske kunder, han har ingen fuldmagt til at tegne kontrakter – dette sker udelukkende i hovedsædet i Danmark. Også her bliver overskuddet i A/S udelukkende beskattet i Danmark.

Efter to år har sælgeren gjort et godt stykke arbejde og salget i Tyskland er steget yderligere. Han får fuldmagten til at indgå og afslutte kontrakter med tyske kunder. Der opstår et repræsentant driftssted ifølge artikel 5 DBO – A/S i Tyskland, og A/S bliver skattepligtigt i Tyskland.

Eksempel 2: Indkomst fra personligt arbejde i tjenesteforhold

Hr. Müller bor i Tyskland og arbejder for et dansk A/S med sæde i København. I 210 dage om året arbejder han i Danmark og i 10 dage om året i Tyskland. Ifølge artikel 15 DBO Tyskland skal hans løn for de 210 dage i Danmark beskattes i Danmark. Lønnen for de 10 arbejdsdage i Tyskland er skattepligtig i Tyskland.

Efter nogle succesfulde år flytter hr. Müller pr. 1. januar sammen med familien til Danmark. En tysk bopæl foreligger ikke længere. Danmark får beskatningsretten for alle 220 arbejdsdage, selvom hr. Müller stadigvæk arbejder 10 dage i Tyskland.

Sådan undgår du dobbeltbeskatning

I DBO’er er der for det meste to metoder til at undgå dobbeltbeskatning:

  1. Modregningsmetoden
  2. Fritagelsesmetoden

Bopælsstaten (det land, hvor virksomheden eller den fysiske person har hjemsted) fastsætter, hvilken metode der benyttes i de forskellige tilfælde.

Forenklet kan det siges:

  • Ved modregningsmetoden bliver udenlandske indtægter i første omgang beskattet efter indlandets skatteregler, og herefter bliver de udenlandske skatter trukket fra indlandets skattelast.
  • Ved fritagelsesmetoden bliver de i udlandet beskattede indtægter undtaget fra beskatningsgrundlaget (dog bliver skattesatsen for indkomstskat på indenlandske indtægter fastlagt ud fra de samlede indtægter – her taler man om progressionsforbeholdet.

Danmark som hjemsteds- og bopælsland foretrækker modregningsmetoden, Tyskland som hjemsteds- og bopælsland i de fleste tilfælde fritagelsesmetoden (jf. art 24 DBO Tyskland).

Beskatning af arbejdsløn ifølge dobbeltbeskatnings­overenskomsten

En skrivelse fra den tyske skattemyndighed dateret den 12.11.2014 hjælper internationalt beskæftigede arbejdstagere med at få svar på skattespørgsmål. Skrivelsen er forholdsvis ny, indeholder dog sammenlignet med den hidtil anvendte praksis kun få virkelig vigtige ændringer. En af dem er tilordningen af indkomst fra to forskellige lande. Her kigges på antallet af de faktiske – og ikke længere på de aftalte arbejdsdage. Skrivelsen fra den tyske skattemyndighed fra den 12.11.2014 kan ses her

Danske dobbeltbeskatnings­overenskomster og internationale aftaler

Hos SKAT finder du de enkelte overenskomster og aftaler, som Danmark har indgået for at undgå dobbeltbeskatning.

Benjamin J. Feindt

Benjamin J. Feindt

Revisor og partner

Vores ydelser

Udarbejdelse af årsregenskaber

Udarbejdelse af årlige skatteerklæringer

Årsregnskaber på dansk

Årsregnskaber med sandsynlighedsanalyse

Revisionspligtige årsregnskaber

Terminarbejde

Overtagelse af tal fra dit bogføringsprogram