Løn i Tyskland – hvordan sættes den sammen? 

Løn i Tyskland indeholder en række love, regler og muligheder. Fra at være ansat som minijobber til at være fastansat, kan påvirke lønforholdene på forskellige måder, som for mange arbejdsgivere kan være svære at holde styr på. Især når der samtidigt kan være to lande, som vil beskatte lønnen. Vi hjælper dig gerne med at få styr på de forskellige muligheder  samt med at overholde de tyske regler og love. Send os en mail eller ring til os, hvis du gerne vil have vores hjælp eller ønsker at indhente flere informationer på området. Fx på:

  • Den korrekte månedlige lønafregning for dine medarbejdere i Tyskland
  • Overholdelse af frister (f. eks. social sikring og i givet fald lønafgift)
  • Digital overførsel af bidragsopgørelser og lønafgift til skattemyndighederne og sygekasser
  • Detaljeret evaluering for oversigter over personalomkostninger og oprettelse af betalingsfil til onlinebanking
  • Optimering af arbejdsomkostninger (brutto/netto)

Løn, indkomstskat og social sikring

Den månedlige lønafregning af en ansat i en tysk virksomhed sættes sammen af forskellige parametre. Ud over kirkeskatten trækkes indkomstskat og det sociale sikringsbidrag direkte fra lønnen, og overføres til skattemyndigheden og sygekasser. Her er det vigtigt at nævne, at arbejdsgiveren også skal bidrage med sin andel til det sociale sikringsbidrag for medarbejderen. Det vil sige at denne forsikring både betales af medarbejderen og arbejdsgiveren. For at du ikke skal bekymre dig om dette, assisterer vi ved din månedlige lønafregning inklusive skat og beregning af de tyske sociale sikringsbidrag samt med at holde styr på alle rammebetingelser. Således har du altid et godt overblik over dine tyske lønomkostninger.

Uanset om det drejer sig om en enkelt ansat i en dansk virksomhed i Tyskland eller flere hundrede ansatte i en tysk virksomhed, er enhver arbejdsgiver forpligtet til at overføre lønningerne samt sociale sikringsbidrag til den vedrørende skattemyndighed og til en af de 160 tyske socialforsikringer. Ofte inkluderer denne forpligtelse også, at arbejdsgiveren meddeler om, og overfører indkomstskatten. Hver betaling – inklusive de skattefrie – skal dokumenteres på lønningskontoen. Desværre er indkomstskat og bidragsrettigheden i Tyskland komplekst, især når der skal håndteres international indkomst.

Dem som planlægger godt, kan undgå alt for ugunstige konstellationer (for eksempel dansk skattepligt med tysk social sikringsforpligtelse) eller reducere ulemperne ved dette. Vi hjælper vores kunder med skatteplanlægningen af dansk-tyske medarbejderopgaver samt med den månedlige implementering.

Vores medarbejdere i lønafdeling står til din rådighed som arbejdsgiver og hvis du ønsker det, også til dine medarbejdere. Vi kan afklare individuelle spørgsmål eller behandle hele selvangivelsen for ansatte i Tyskland og Danmark fra en enkelt kilde. Dette giver dig som arbejdsgiver sikkerhed for, at alle regler overholdes, og at den tyske og danske side anskuer forholdene ens, tillige med at det hjælper medarbejdere med den ofte upopulære opgave at skulle diskutere indkomstskat med to forskellige lande.

Dansk virksomhed med ansatte i Tyskland

Det tyske udtryk ”lohnsteuerliche Betriebstätte” (skattemæssig behandling af løn i et tysk driftssted) skal forstås som et udenlandsk selskab uden aktiv virksomhed i Tyskland, men som beskæftiger medarbejdere i Tyskland. Hvis en dansk virksomhed ønsker at ansætte en medarbejder, uden at have en virksomhed i Tyskland, skal den stadigvæk registreres som arbejdsgiver i Tyskland. Baggrunden her er, at når der ansættes medarbejdere, skal der overføres et socialt sikringsbidrag til tyske sygekasser. Som en del af denne registrering modtager det danske selskab et såkaldt firmanummer, som ikke må sidestilles med et tysk skattenummer. Dette firmanummer bruges for eksempel til at sikre, at du som arbejdsgiver kan identificeres tydeligt hos de social sikringsmyndigheder. Som arbejdsgiver overfører du meddelelser for dine medarbejder, der er underlagt et socialt sikringsbidrag, til socialforsikringen.

Det er generelt vigtigt i forbindelse hermed at nævne, at ethvert udgangspunkt skal vurderes individuelt. I det næste kan du få et indblik i vigtige forhold vedrørende lønforhold i tyskland og på tværs af grænserne. Fra at søge om et firmanummer til den månedlige behandling af din medarbejders lønninger, hjælper vi dig gerne. Vi kommunikerer med skatte- og socialforsikringsmyndighederne og holder trådene sammen.

Rådgivning for virksomheder, hvis aktiviteter krydser grænsen

Hvis din virksomhed har medarbejdere, som arbejder på begge sider af grænsen, er der ofte brug for rådgivning om A-skat, tysk skattepligt og social sikring.

Ved hjælp af såvel vores danske som vores tyske revisor kan vi tilbyde internationale løsninger, som passer nøjagtigt til dit behov og er i samspil med myndighederne på begge sider af grænsen. Ved at have grænsegængere som ansatte, er dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland en vigtig del for virksomheder, hvis aktiviteter krydser grænsen. Vi er din bro til Tyskland og hjælper dig meget gerne. Kontakt os gerne pr mail eller ring til os, så vi kan besvare dine spørgsmål.

Rådgivning for personer, som er aktive på begge sider af grænsen

Et af de hyppigst stillede spørgsmål er, hvilke konsekvenser bopælen i eller indkomsten fra et andet land har. Svaret på dette spørgsmål indebærer, at vi får de rette informationer fra dig. Da hver situation vurderes individuelt, er det anbefalelsesværdigt sammen i en indledende samtale at finde frem til den bedst egnede løsning for dig.

Vi hjælper dig gerne til en aftalt fast pris. En tysk selvangivelse koster mindst 375 EUR, en dansk mindst 300 EUR. Vi kender til de internationale skatteforhold og hjælper dig med at få det bedste ud af dine skattemæssige muligheder.

Benjamin J. Feindt

Benjamin J. Feindt

Revisor og partner

Vores ydelser

Registrering af fast driftssted

Månedlige lønanmeldelser

Årlig justering af A-skat

Kommunikation med SKAT, Finanzamt og sociale myndigheder

Brutto/netto beregninger

Afklaring af obligatorisk social sikring i Tyskland

Selvangivelse for medarbejdere til en fast pris

Rådgivning ved flytning henover grænsen og arbejdsindsatser i Tyskland

Assistance ved fordeling af den personlige indkomst i Danmark og Tyskland (dobbeltbeskatningsoverenskomst)