Imprint

Du er her på tyskrevision Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG’s hjemmeside

Ansvarlig for hjemmesiden i overensstemmelse med § 5 TMG er:
Diplom-Kaufmann Christian Kuth, Steuerberater, info@tyskrevision.com
Diplom-Kaufmann Benjamin J. Feindt, Steuerberater, info@tyskrevision.com
Markus Hansen, Steuerberater, info@tyskrevision.com 
Janina Rochel-Sönnichsen, Steuerberaterin, info@tyskrevision.com 
Kim Ole Pommer, Steuerberater, info@tyskrevision.com 

Tysk handelsregister:
Amtsgericht Flensburg
Nummer: HRA 9778 FL

Momsregistreringsnummer:
DE292837850

Adresse:
tyskrevision
Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Alter Kirchenweg 85
24983 Handewitt
Telefon +49 4608 60 66 0
Fax +49 4608 60 66 099
info@tyskrevision.com

Tilsynsmyndighed:
Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Hopfenstraße 2d
24114 Kiel

Erhvervsansvarsforsikring:
tyskrevision har en erhvervsansvarsforsikring hos

Liberty Mutual Insurance Europe SE
Direktion für Deutschland
Im Klapperhof 7-23
50670 Köln

Forsikringsdækningens rumlige udformningsområde omfatter aktiviteter i EU’s medlemslande.

Ansvarlig i overensstemmelse med §55 RStV Rundfunkstaatsvertrag:
Benjamin Julius Feindt
tyskrevision Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Alter Kirchenweg 85
24983 Handewitt
Telefon +49 4608 60 66 0

Faglig titel:
Revisorerne Christian Kuth, Benjamin Julius Feindt, Markus Hansen, Janina Rochel-Sönnichsen og Kim Ole Pommer er medlemmer af Slesvig-Holstens ”Steuerberaterkammer” (lokal faglig forening for revisorer). Den faglige titel som revisor (Steuerberater) blev tildelt dem i Forbundsrepublikken Tyskland (delstat: Slesvig-Holsten).

Faglige forordninger:
For revisorer gælder følgende lovbestemmelser:

  • Den tyske lov om skatterådgivning (Steuerberatungsgesetz (StBerG)
  • Den tyske honorarforordning for revisorer, fiskale repræsentanter og skatterådgivningsvirksomheder (Steuerberatergebührenverordnung (StGebV)
  • Den tyske forordning om gennemførelse af reglerne for revisorer, fiskale repræsentanter og skatterådgivningsvirksomheder (DVStB)
  • Professionel adfærdskodeks fastlagt af den føderale forening af revisorer (Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB)
  • ”Bundessteuerberaterkammer” (føderal forening af revisorer)

De påkrævede oplysninger i henhold til bekendtgørelsen om serviceoplysningspligt (DL-InfoV) er offentligt tilgængelige og synlige i tyskrevisions lokaler.

Lov om bilæggelse af forbrugertvister, generel oplysningspligt (§36 VSBG):
tyskrevision er principielt uvillig og ikke forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugerforligsorgan (§36 Abs. 1 Nr. 1 VSBG).