Revision i Tyskland – hvad inkluderer det?

Når danske virksomheder vil etablere sig på det tyske marked er det vigtigt, at holde sig informeret og grundigt oplyst om revision i Tyskland. Når du driver virksomhed i Tyskland har du adgang til en af de største markedspladser i Europa med ca. 83 millioner potentielle kunder, mange mulige salgskanaler og uudtømmelige muligheder. Det kommer dog også med mange forpligtelser, frister og udfordringer. Faktorer, der skal overvejes spænder vidt og kan være alt fra udarbejdelsen af selvangivelser og årsregnskaber til de forskellige muligheder af selskabsformer og skatteoptimering af virksomheden. Dette kan ofte føre til et par spørgsmål, som vi med glæde vil besvare. Stil os dine spørgsmål via mail eller ring til os.

Vi udarbejder årsregnskab efter tysk lovgivning

Ved udgangen af hvert regnskabsår er virksomheder i Tyskland forpligtet til at udarbejde årsregnskab og aflevere dem til det ansvarlige skattemyndighed. Disse årsregnskaber hjælper med at give information om virksomhedens økonomiske forhold. Dobbelt bogføring kræver, at balance, resultatopgørelse og andre dokumenter indberettes sammen med årsregnskabet. Små virksomheder, der ikke opretter dobbelt bogføring, skal kun indberette en enkelt driftsregnskab til det ansvarlige skattemyndighed.

Et særligt kendetegn ved et tysk GmbH og GmbH & Co. KG er, at årsregnskabet er underlagt offentliggørelse. Dette betyder, at de i Tyskland skal offentliggøre årsregnskabet i det tyske elektroniske register kaldet Bundesanzeiger og dermed gøre dem tilgængelige for offentligheden. Manglende overholdelse af denne forpligtelse kan resultere i bøder.

Vi udarbejder årsregnskabet for skattemyndigheden, banken eller andre autoriserede tredjeparter for dig. Ved at gøre dette, bruger vi de lovbestemte muligheder i henhold til det tyske handelslov og skattelovgivning, og rådgiver dig i overensstemmelse hermed. Hvis nødvendigt, udarbejder vi også et separat skatteregnskab.

De fleste tyske selskaber har ikke revisionspligt

De fleste selskaber, herunder også kapitalselskaber, er ikke revisionspligtige i Tyskland. Det er tilstrækkeligt at udarbejde et årsregnskab og indberette dette i den elektroniske tyske register (Bundesanzeiger). Den tyske skattemyndighed udvikler dog flere og flere automatiserede kontroller, som skal konstatere afvigelser/uregelmæssigheder i årsregnskabet (E-Bilanz). Vores arbejdsrutine fører til højere skattesikkerhed for det udarbejdede årsregnskab og vores dokumentation omkring din forretning hjælper dig ved eventuelle forespørgsler fra skattemyndigheden.

Hvis du har behov, udarbejder vi et årsregnskab med frivillig “plausibilitetskontrolle” (udvidet gennemgang) eller sørger for revision gennem en tysk autoriseret revisor (Wirtschaftsprüfer).

Indberetning af årsregnskab på et fast tidspunkt

Mange danske moderselskaber har brug for deres tyske datterselskabs årsregnskab på et fast tidspunkt. Derfor aftaler vi på forhånd med dig, hvornår du har brug for årsregnskabet, så det er færdigt til generalforsamlingen eller til udarbejdelsen af koncernregnskabet gennem din danske revisor. Selvfølgelig kommunikerer vi også gerne direkte med din regnskabsafdeling eller din danske revisor.

De tyske myndigheder nøjes som regel med et årsregnskab, som er udarbejdet op til 12 måneder efter balancedagen og som er blevet indleveret til det tyske register (Bundesanzeiger).

Skatterådgivning, strukturering og optimering (Tax consulting)

Vi hjælper dig med at finde den rette konstruktion, for eksempel når du vælger selskabets juridiske form og den korrekte skattestruktur inden for koncernforbund. Under omstrukturering, salg af andele, erhvervelser og likvidation står vi til rådighed, så der ikke udløses unødvendige skatter.

Bogføringssoftware og dansk bogføring

Principielt kan vi udarbejde det tyske årsregnskab fra næsten alle bogføringsprogrammer. Også når der er bogført efter et dansk system. Vi har kendskab til næsten alle bogføringsprogrammer på det danske marked. Forudsætningen er blot, at de tyske skattemyndigheder godkender det danske program, og at programmet opfylder alle kravene, som de tyske myndigheder kræver, samt at dataen (for eksempel alle bogføringsposteringer), i tilfælde af kontrol, kan indlæses direkte af det tyske skattevæsen.

Udarbejdelse af selvangivelser

Virksomheder skal også indberette en selvangivelse til den relevante skattemyndighed. Hvordan denne selvangivelse skal konstrueres, afhænger af virksomhedens juridiske form. For eksempel skal et kapitalselskab betale selskabsskat til den relevante skattemyndighed og udarbejde en selvangivelse, som et skatteregnskab er nødvendig for. Disse virksomheder er heller ikke fritaget for handelsskat og skal rapportere dem til skattemyndigheden med en separat handelsskatdeklaration.

Vi er ved din side og hjælper med alle disse skatteforpligtelser, så du kan fokusere på din virksomhed. Vi tager os af alt, lige fra de løbende moms- og lønangivelser til de nødvendige årlige afkast for indkomstskat, selskabsskat, handelsskat og moms.

Vi påtager os alle disse opgaver både for kapitalselskaber, personselskaber samt enkeltmandsvirksomheder. Derudover minder vi i god tid om frister og stiller de nødvendige spørgsmål, for at drage fuld fordel af dine skatteforhold i Tyskland.

Rådgivning og support / Transfer pricing

I mange tilfælde kræves skatterådgivning på tværs af grænser. For eksempel skal transfer pricing altid holdes i fokus. Skattemyndighederne i begge deltagende lande lægger stor vægt på dette.

I modsætning til Skandinavien udfører den tyske skattemyndighed regelmæssigt skattemæssig revision og kontrol. De operationelle processer undersøges nøje og sammenholdes efterfølgende med dine indberetninger. Her spiller transfer pricing, kontrakter samt skatterådgivning og support fra en kompetent skatterådgiver en væsentlig rolle.

I sådanne skattemæssige revisioner fungerer vi som din skatterågiver, og vi kæmper for dine rettigheder mod repræsentanterne fra de tyske skattemyndigheder.

Vurdering af årsregnskaber og andre virksomhedsinformationer

Vil du købe eller sælge en virksomhed på den anden side af grænsen? Vi hjælper dig med due diligence og udarbejder en prisramme for køb eller salg. Vi hjælper dig med at vurdere de skattemæssige konsekvenser ved transaktioner på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Vores styrke: international skatteret Skandinavien – Tyskland

I forhold omkring skat på tværs af grænserne er det vigtig at ikke kun optimerer på den ene side af grænsen. Du skal altid se på kombinationen af begge sider. Her kan vi bryste os af vores mange års erfaring i det tysk-skandinaviske område, og især i skatteforhold mellem Danmark og Tyskland.

På grund af vores beliggenhed, direkte ved grænsen, har vi traditionelt mange skandinaviske virksomheder med aktiviteter i Tyskland blandt vores kunder. Med vores flersprogede team, en dansk revisor samt et fremragende netværk, har vi også svar på alle tænkelige spørgsmål inden for internationalt revisionsarbejde, særligt mellem Danmark og Tyskland. Derudover overtager vi gerne kommunikationen med de relevante lokale myndigheder. Vi rådgiver udførligt på baggrund af både tysk og skandinavisk skatteret under hensyntagen til de respektive dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Christian Kuth

Christian Kuth

Revisor og partner

Vores ydelser

Udarbejdelse af årsregenskaber

Udarbejdelse af årlige skatteerklæringer

Årsregnskaber på dansk

Årsregnskaber med sandsynlighedsanalyse

Revisionspligtige årsregnskaber

Terminarbejde

Overtagelse af tal fra dit bogføringsprogram