Vær opmærksom på skat i Tyskland, når du etablerer din virksomhed

Skat i Tyskland kan føre til stor forvirring, da det er så omfattende og uoverskueligt for personer, som ikke arbejder med det i dagligdagen. I og med, at der er mange skattemæssige rammebetingelser, medfører dette, at enhver situation skal vurderes individuelt. Du finder her nogle af de vigtigste informationer. Kontakt os gerne, så vi kan sætte os sammen og se på hvordan vi bedst kan opnå de optimale skatterelaterede betingelser for din virksomhed i Tyskland.

  • Vi hjælper dig med at overholde de gældende frister og hvis du ønsker det, taler vi direkte med din danske revisor eller din regnskabsafdeling.
  • Vi stiller de rigtige spørgsmål, så vi kan optimere dine skatteforhold i Tyskland.
  • Vi assisterer dig ved afgifter på køb af fast ejendom.
  • Vi leverer skattemæssig rådgivning til det erhvervsmæssige og private områder, til både kapitalselskaber, personselskaber og privatpersoner.

De hyppigste tyske skattesatser

Skat i Tyskland er sammensat af flere forskellige skatter. Alt efter hvilken virksomhedstype der benyttes, er der forskellige skatter, som skal indberettes sammen med en skatteerklæring i slutningen af regnskabsåret. Derudover bør du være opmærksom på, at der forekommer forskellige frister på de enkelte skatter. Herunder får du et indblik i hvor meget der skal betales i skat samt en kort forklaring på de mest hyppige skatter:

Moms

Moms i Tyskland beregnes på såvel serviceydelser som varer. Alt efter om det drejer sig om en serviceydelse eller en bestemt varegruppe, beregnes enten 19% eller 7%. Virksomheder skal derudover, hver måned eller kvartalsvis, indberette en såkaldt momsangivelse. Du kan finde flere informationer om moms i Tyskland på vores hjemmeside.

Lønskat

Lønskatten er en forudbetaling af indkomstskatten, som kræves af alle dem, der er ansat og ikke selvstændige. Herved tilbageholder arbejdsgiveren lønskatten fra medarbejderens lønninger og betaler dem direkte til den ansvarlige skattemyndighed. Du kan finde flere informationer om den tyske løn her på  hjemmesiden.

Erhvervsskat

Den tyske erhvervskat kræves af de enkelte kommuner kvartalsvis og skal derfor også overføres direkte til dem. Ud fra to satser beregnes den del af den årlige omsætning, som skal betales til kommunen. Ud over den ensartet procentsats på 3,5 procent, skal der yderligere beregnes kommunernes egen udskrivningsprocenten. Personselskaber, hvilket årligt overskud ikke overstiger 24.500 EUR fritages for at betale erhvervskat i Tyskland.

Selskabsskat

Juridiske personer, som for eksempel foreninger, kapitalselskaber, mm., er forpligtet til at indberette en selvangivelse for selskabsskatten med frist den 31. juli for det forudgående kalenderår. Der skal således betales 15% af den skattepligtige indkomst til de tyske skattemyndigheder.

Udarbejdelse af skatteerklæringer

I Tyskland skal ikke kun privatpersoner indberette selvangivelser hos skattemyndighederne, men også virksomhederne. Alt efter, hvilken form for virksomhedstype der vælges ved etableringen, skal selvangivelsen indeholde forskellige dokumenter og information.

Vi rådgiver om alle emner inden for tysk skat. Du koncentrerer dig om din forretning og vi håndterer de skattesager, som følger ved aktiviteter på det tyske marked – fra løbende moms- og lønangivelser til de nødvendige skatteerklæringer for indkomstskat, selskabsskat, erhvervsskat og moms.

Rådgivning, strukturering og optimering

Vi hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger ved valg af virksomhedstype og den optimale skattemæssige koncernstrukturering. Du får rådgivning ved omstrukturering, salg af andele, erhvervelse og likvidation, så der ikke udløses unødvendig skat i Tyskland.

Vi varetager dine skattemæssige interesser og behandler dine skattesager optimalt og med gennemslagskraft mod de tyske skattemyndigheder. Hvis du har brug for skatterådgivning i Tyskland, så kontakt os via mail eller ring til os, så vi kan fortælle om de bedste skattemæssige muligheder for dig.

Vores styrke: international skat Danmark – Tyskland

I skattesager, der bevæger sig på tværs af grænserne, er det ikke tilstrækkeligt at optimere på den ene side af grænsen. Det er nødvendigt at tage højde for begge landes skattemæssige muligheder. Her gør vi brug af vores mangeårige erfaring indenfor dansk-tysk beskatning. I samarbejde med din danske revisor yder vi omfattende rådgivning på grundlag af den danske og tyske skattelovgivning og dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland.

I 2019 blev vi bedt om at skrive kommentarer for en af Tysklands største og vigtigste forlag inden for tysk skatteliteratur, NWB Neue Wirtschaftsbriefe. Vores erfaringer og langvarige arbejde med skatteforholdet på tværs af grænsen er grunden til invitationen til at skrive med i den nye udgave af kommentaren, som baserer på den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst og forventet udkommer i 2021.

Thorsten Manewald

Thorsten Manewald

Revisor

Vores ydelser

Udarbejdelse af moms- og lønangivelser

Udarbejdelse af selvangivelser for indkomstskat, selskabsskat, erhvervsskat og moms

Godtgørelse af skat på udbytte og anden kapitalindkomst

Momsrefusion

Refusionsopgørelse

Skatterådgivning, strukturering og optimering af skat mellem Danmark og Tyskland

Assistance vedrørende ejendomserhvervelsesafgift