Moms i Tyskland

Den tyske moms afviger fra den danske, idet den indeholder to forskellige satser, som ligger et godt stykke under den danske sats. Så hvis du vil etablere din danske virksomhed på det tyske marked, tilbyder dette aspekt et positivt incitament. Vi er specialiseret i momsspørgsmål på tværs af grænsen mellem Danmark og Tyskland. Vi har samlet vigtige informationer om tysk moms på denne side, såsom proceduren for Reverse-Charge og korrekt fakturering.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at enhver sag skal behandles individuelt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via mail eller ringe til os, så finder vi sammen en passende løsning til din situation.

Vi er ved din side hele vejen og kan belyse spørgsmål og emner som for eksempel disse:

  • Salg af varer i Tyskland
  • Registreringspligt ifht. moms
  • Skal der overholdes rapporteringsforpligtelser i Tyskland?
  • Bevægelse af varer og tjenester på tværs af grænsen
  • Usikker på, hvilken momssats der gælder?
  • Fakturaskabeloner og revision
  • Korrektionsprocedurer

Bevægelse af varer på tværs af grænsen

Hver dag sendes mange forskellige varer fra Danmark til Tyskland eller omvendt. Leveringer blandt virksomheder er normalt såkaldte skattefri leverancer inden for EU-Fællesskabet. Blandt andet skal køberen af varerne have et gyldigt momsregistreringsnummer. Vi oplyser dig om yderligere forudsætninger, der skal være opfyldt for levering inden for Fællesskabet, samt hvilken dokumentation, der kræves til dette.

Siden den 01.01.2020 gælder strengere regler for skattefri leverancer indenfor EU-Fællesskabet. Vi har samlet flere informationer om dette emne her (link til artikel fra 20.12.2019). Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Momssatser i Tyskland

I Tyskland er der i øjeblikket to momssatser: den reducerede og den almindelige momssats. For eksempel gælder den reducerede momssats på 7% for salg af dagligvarer, bøger og restaurantbesøg (tidsbegrænset til 31.12.2022). Hvorimod den normale momssats på 19% gælder for de fleste andre tjenester. Hvis det er uklart, hvilken sats, der skal bruges, kan du trygt får hjælp af os til at finde den rigtige.

Under coronapandemien reducerede den tyske regering momssatserne til 5% og 16% i perioden fra den 01.07.2020 til den 31.12.2020 for at stimulere forbruget igen. Dette har medført en del spørgsmål og problemstillinger såsom omstilling af kasseapparatet og justering af fakturaskabeloner. Desuden har det også været nødvendigt at præcisere momssatserne ved forskudte eller delvise betalinger. Henvend dig trygt til os, hvis du har nogle spørgsmål eller der er opstået nogle problemstillinger i forbindelse med disse nye corona satser.

Momsregistrering

En momsregistrering bruges mest, når varer sælges til privatpersoner i Tyskland, og salgets størrelse overstiger 10.000 EUR. Hvis du vil drage fordel af den lavere momssats i Tyskland, eller hvis du har et lager i Tyskland, anbefales en tysk momsregistrering.

Fra den 01.07.2021 gælder den nye registreringsgrænse for fjernsalg på 10.000 EUR af varer og tjenesteydelser til privatpersoner i andre EU-lande. Denne ændring er baseret på anden fase af den digitale-momspakke, der sigter mod en mere ensartet tilgang i EU. Det første trin er allerede trådt i kraft med de såkaldte Quick Fixes den 01.01.2020.

Her er en tilmelding i OSS-proceduren (One-stop-shop procedure via det tyske skatteministerie (Bundeszentralamt für Steuern)) måske være relevant for dig, eller vi kan afklare, om rapporterne også kan behandles i Danmark via SKAT. Flere oplysninger om denne tilpasning kan findes her (derefter linket). Vi er glade for at hjælpe dig med eventuelle spørgsmål, bare kontakt os via mail eller ring til os.

I mange tilfælde anbefales momsregistrering i Tyskland stadigvæk, for eksempel hvis der kræves fradrag for købsmoms. Vi afklarer individuelt for dig, om du skal registrere dig i Tyskland, og om du skal gøre brug af denne mulighed. For eksempel kræver levering af varer til et lager i Tyskland en registrering, det samme gælder for et produktionsanlæg, der opretholdes i Tyskland.

Reverse-Charge proceduren

For visse tjenester, for eksempel tjenester der leveres på tværs af grænsen blandt EU-virksomheder, byggeri eller rengøring af bygninger, anvendes omvendt betalingspligt. I dette tilfælde skal modtageren af tjenesten registrere moms og betale den til skattemyndigheden.

Hvis dette gælder for dig, eller hvis du skal søge om fritagelsesattest for byggeri, hjælper vi dig gerne. Kontakt os via mail eller ring til os, så vi kan sammen kan afklare alt andet sammen.

Hvis tilbageførslen af momspligten finder anvendelse, skal dette også påpeges i fakturaen. Du kan finde en skabelon under følgende link: https://tyskrevision.com/de/tools/

Tyske faktura

Hvis du vil være sikker på, at dine fakturaer er korrekte, vil vi med glæde kigge på dem og se, om alle nødvendige oplysninger er opført.

Vigtige oplysninger på en faktura er blandt andet:

  • Adresse og data om udbyderen og modtageren
  • Fortløbende fakturanummer
  • Tilstrækkelig beskrivelse af tjenester

Skal du oprette en faktura og er du usikker på indholdet? Vi hjælper dig med glæde, så du kan medtage alle nødvendige oplysninger på din faktura. Hvis du vil se, hvordan en korrekt faktura skal se ud i Tyskland, kan du også se mulige skabeloner her: https://tyskrevision.com/de/tools/

Alle virksomheder, der har varer eller ydelser, som krydser grænsen, har en anledning til at at få kigget sine forhold igennem for mulige optimering og udnyttelse af momsreglerne.  Lad os give dig et eftersyn og identificerer om du har den optimal konstellation eller om der er plads til forbedringer. Vi deler gerne vores erfaringer om internationale momsspørgsmål med dig. Kontakts os og hør mere!

Janina Rochel

Janina Rochel

Revisor og partner

Vores ydelser

Momsregistrering hos de tyske skattemyndigheder

Løbende regnskab herunder forberedelse og forsendelse af momsanmeldelser

Udarbejdelse af årsregnskab inklusive momsregnskab

Momsrefusion i Tyskland og Danmark

Optimering af moms i planlægningsfasen

Assistance ved lagerbeholdning og grænseoverskridende leverance

Told

Punktafgifter som for eksempel ølskat og afgifter på brændevin og mousserende vin