Investering i vedvarende energi i Tyskland

Energiomstillingen er et af de vigtigste politiske projekter i Tyskland. Vedvarende energi skal dække befolkningens energibehov i fremtiden, og området nyder allerede nu stor popularitet. Udvidelsen af vedvarende energi, udviklingen af nye lagringsmuligheder og målrettet kontrol med den tilførte energi vil være af stor betydning i fremtiden. Ændringen på dette område giver mange muligheder og åbner nye markeder. Men ud over de nye muligheder rejser målene for energiovergangen også mange spørgsmål. 

Sådan hjælper vi dig med din investering

Ud over spørgsmål om teknologi, opbevaring og anvendelse af denne energi skal alle økonomiske, juridiske og skattemæssige rammebetingelser også bringes i harmoni. Det kan vi hjælpe dig med.

  • Vi rådgiver både virksomheder af forskellige typer og størrelser såvel som privatpersoner, der allerede har investeret inden for vedvarende energi eller som ønsker at investere i fremtiden.
  • Vi hjælper dig med at udvikle den bedste model for investering i grøn energi i Tyskland.
  • Vi rådgiver dig om planlægning af køb, salg og skattemæssige muligheder og omdannelser.

Vi sikrer dig en pålidelig kommunikation mellem dig og andre indenlandske og udenlandske forretningspartnere, konsulenter, fabrikschefer og myndigheder.  Det er vores mål at finde den mest optimale skattemæssige løsning til alle dine projekter.

Driften af vedvarende energisystemer

Produktion af energi fra vedvarende kilder er muligt i form af fx solenergi, vindkraftenergi, vandkraftenergi, bioenergi og mange flere.

De mest kendte former er sol- og vindenergi og udvidelsen af store sol- og vindparker øges konstant.

I forbindelse med driften og formidling af energien fra fx vindmøller eller solfelter vil man som ejer ofte danne en virksomhed. I den forbindelse vil ejerne fra starten stå over for vigtige spørgsmål. Hvilken juridiske form er den rigtige? Hvor er virksomhedens hovedkontor? Er der et fast driftssted i udlandet? osv. Alle disse beslutninger kan have helt afgørende betydning for den fremtidige beskatning af virksomheden. Afhængigt af den juridiske form er der væsentlige forskelle i typer af skat, godtgørelser og regnskabsregler. Derudover skal der gøres opmærksom på de separate regler for de respektive skattetyper for sol- og vindparker:

Erhvervsskat

Erhvervsskatten er en kommunal skat, der påvirker enhver virksomhed. Til driften af sol- og vindparker har den tyske erhvervsskatteret imidlertid nogle gange sine egne regler.

Derudover er de generelle regler for alle kommercielle aktiviteter stadig vigtige. Der kan foretages høje tilbagebetalinger ved salg af selskabsaktier. Kontakt os via mail eller ring til os, for at vi kan hjælpe med salgsplanlægningen og modvirke en høj skattebyrde i god tid.

Moms og tilbagebetaling af indgående skat

Den tyske lov om moms er omfattende, fordi de mange brancher og markeder ofte kræver mere detaljerede oplysninger om salgsbeskatning. Dette er grunden til, at salg fra vedvarende energi har fundet deres egen plads i den tyske momslov. Afhængigt af salget, du foretager med dit elproduktionssystem, og hvem dine forretningspartnere er, kan moms enten blive opkrævet eller udelades komplet.

Vi hjælper dig også med muligheden for indgående skattefradrag. Dette kan være svært og ofte endda meget tidskrævende, især med udenlandske selskabsformer og forretningspartnere.

Vores ekspertiseområde: Danske investorer

Anvendelsen af vindkraftenergi har en lang tradition i Danmark, fordi koncepter til brug af vindkraftenergi til energiproduktion blev udviklet for mange årtier siden. Mange af disse virksomheder har deres oprindelse i Danmark og er nu kendt verden over for deres udvikling og konstruktion af vindmøller. Af denne grund er den danske befolknings accept og tillid til vindenergi meget højt. På grund af de gode lokale forhold er mange af de danske investorer også afhængige af vindmøller i Tyskland.

Ud over de skattemæssige og økonomiske spørgsmål for vindselskaberne, er der også personlige skatterelaterede spørgsmål for danske investorer, som vi gerne hjælper vores kunder med i form af rådgivning og behandling. Som en optimal løsning tilbyder vi danske ejere udarbejdelse af tyske private selvangivelser med en komplet pakke sammen med vindselskabernes selvangivelser og årsregnskaber.

Derudover informerer vi dig på dansk om alle vigtige oplysninger om dine private skattebetalinger i Tyskland via vores TR-investortjeneste. 

Har du spørgsmål eller overvejelser som du ønsker svar på inden du investere i vedvarende energi i Tyskland? Så kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at få det afklaret.  

Dörte Tannert

Dörte Tannert

Revisor

Vores ydelser

Klassisk skatterådgivning til din virksomhed eller til dig som privat investor

Udarbejdelse af årsregnskaber

Tilpasning af inden- og udenlandske skatterapporter, årsregnskaber og bogføring samt koordinering af den forskellige forretningspartnere

Udarbejdelse af tyske selvangivelser for virksomheder og investorer

Løbende bogføring

Moms og indgående momsbetalinger

Deltagelse i skatterevisioner

Planlægning, optimering og bestemmelse af skattebyrder i forbindelse med salget af virksomheden og investorerne

Optimering af køb og salg af aktier, virksomheder eller investeringer

Fremadrettede og tilbagevendende støtte til omstrukturering og transformation af virksomhedsstrukturer for virksomheden og dens investorer

Undersøgelse af skattemæssige spørgsmål og planlægning af omstrukturering

Assistance med dannelse af transformation af nye og gamle virksomheder