De vigtigste informationer om emballagelov i Tyskland

Den 01. januar 2019 trådte en ny emballagelov i Tyskland i kraft. Den er gældende for alle dem, der bringer emballage i omløb på det tyske marked. Men hvad indeholder emballageloven og hvad skal der især gøres opmærksom på? Hvilke frister skal overholdes og hvad er konsekvenserne, hvis disse ikke overholdes? Vi har sammenfattet de vigtigste informationer her på siden. Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os via mail eller ringe til os, så vi kan besvare dem for dig. 

Hvad er formålet med den tyske emballagelov?

Med den tyske emballagelov prøver den tyske regering at reducere emballagen på varer, som bliver solgt på det tyske marked. Grunden hertil er, at der ofte bliver brugt emballage, som ikke er let at genbruge. Endvidere skal såkaldte ”free-riders” undgås. Før 2019 var der nemlig op til ca. 50 procent af emballage ikke registreret, hvormed omkostningerne til både indsamling og affaldsbehandling af emballagerne blev båret af de virksomheder, som har registreret deres emballage. Flere informationer til målet med emballageloven, kan findes hos Zentrale Stelle Verpackungsregister.

Pligt til registrering af emballage

Med den nye emballagelov i januar 2019 blev Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) grundlagt, som inkluderer et emballageregister der kaldes LUCID, og påtager sig vigtige opgaver. I LUCID skal virksomheder registrere deres varer og emballager, som de bringer i omløb i Tyskland.

Det er vigtigt at være opmærksom på registreringspligten, som både gælder for producenter i Tyskland, men også for producenter, som sælger fra udlandet til Tyskland. Hvis varer dog først leveres til en mellemhandler, skal denne mellemhandler registrere sig i LUCID, da sidstnævnte cirkulerer emballagen og dermed bringer til slutkunden. 

Er din virksomhed ikke registreret i LUCID, må varerne ikke sælges i Tyskland.

Hvad indeholder emballageloven?

Før virksomheder sælger produkter til tyske slutbrugere skal den komplette emballage tilhørende produktet altså registreres i LUCID. Den komplette emballage omfatter bl.a. papir, clips, plastik, kartonnage og etiketter. Det vil sige alt, som ikke er selve produktet, men som bliver sendt til kunden sammen med produktet.

I registret skal samtlige produkter, som virksomheden sælger til tyske slutbrugere, oplyses og registreres. Derudover skal de forventede mængder af emballage indberettes, samt de faktiske mængder ved årets udgang. Hvis emballagemængden ikke overholdes eller ikke bliver indberettet, kan det føre til store bøder og frakendelse af at måtte sælge sine produkter i Tyskland.

Selve registreringen i LUCID skal foretages af virksomheden, som bringer emballagen i omløb og må ikke overtages af en tredjepart. Vær opmærksom på, at hvis et produkt sælges under flere mærker, skal disse mærker alle oplyses, for at produkterne er lette at identificere. Tilhører disse mærker undermærker, skal disse ikke registreres. Eksempelvis skal Cola og Fanta registreres, men det skal de enkelte cola-varianter ikke.

Hvad menes der med det duale system?

Duale systemer skal hjælpe med, at emballagen indsamles og genbruges korrekt. Kendte medlemmer er bl.a. ”Der Grüne Punkt” og ”Reclay”. Virksomhedernes produkter skal licenseres af en dual systempartner, som et yderligere vigtigt skridt, før varerne må sendes til den tyske slutbruger.

Det såkaldte duale system har licenserede partnere (systempartnere), der modtager et licensgebyr fra virksomhederne. Til gengæld sikrer systempartnere, at emballagen kan genbruges. På den måde opfylder virksomhederne deres forpligtelse i henhold til emballagenlovens §7 VerpackG.

Emballagen skal have licens, hvis det er emballage, der er underlagt systemdeltagelse. Ifølge emballageloven §3, stk. 8 VerpackG er emballage underlagt systemdeltagelse, når produkter, der sælges, er pakket i salgs- og multipakkeemballage. Denne emballage vil typisk ende som affald hos slutbrugeren efter brug.

Parallelt med registreringen i LUCID skal virksomhederne sikre, at de er registreret i det duale system. OBS.: Først når virksomheden er registreret i systemet, må der sendes produkter til en tysk slutbruger.

Hvornår bruges en fuldstændighedserklæring?

Der blev fastlagt en bagatelgrænse for enkelte emballager, som er:

  • glas = 80.000 kg
  • PPK = 50.000 kg
  • andre materiale, nævnt i VerpackG = 30.000 kg

Bliver disse grænser ikke overskredet, kan virksomhederne selv indberette en fuldstændighedserklæring til LUCID senest d. 15. maj for det forudgående driftsår. Ved blot én overtrædelse af en grænse, skal en eksaminator undersøge og kontrollere dette, for derefter at indberette en fuldstændighedserklæring til LUCID.

I emballageloven §11, stk. 2 afsnit 1 VerpackG er fastlagt, hvad fuldstændighedserklæringen skal indeholde. Blandt andet skal der indberettes informationer om typen og mængden af emballagen, returneret emballage m.m. og deltagelsen i et eller flere systemer.

tyskrevision er registreret i LUCID

De to vigtigste skridt for at sælge produkter til tyske kunder er altså:

  • Registrering i LUCID: Her skal al emballage til alle produkter registreres. Derudover skal der indberettes en rapport med de forventede og, ved årets udgang, de faktiske mængder af emballage. Bliver det ikke gjort, frakendes berettigelse til at sælge produkter til tyske slutbrugere, da virksomheden ikke følger tysk lovgivning.
  • Registrering i det duale system: For at emballagen, som typisk ender som affald hos slutbrugen, kan genbruges, skal virksomheden registreres hos en systempartner.

Vi er registreret som eksaminator i LUCID og må gennemføre kontrol af oplysninger på emballager for plausibilitet. Derudover udarbejder vi en inspektionsrapport til fuldstændighedserklæringen.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende emballageloven i Tyskland, eller hvis du ønsker, at vi skal gennemføre kontrol på dine emballager, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig gerne.

Video om emballageloven i Tyskland

Markus Hansen

Markus Hansen

Revisor og partner

Vores ydelser

Gennemførelse af plausibilitetskontrol vedr. emballageoplysninger

Udarbejdelse af inspektionsrapporter i forbindelse med fuldstændighedserklæringen

Udførelse af inspektion på stedet i overensstemmelse med retningslinjerne for emballageloven

Indsendelse af beretning til LUCID-registret