Fast ejendom i Tyskland

Fast ejendom i Tyskland er stadigvæk attraktivt for investorer fra udlandet. Vores Team Real Estate der er specialiseret i fast ejendom, rådgiver dig med hensyn til dine skattespørgsmål i forbindelse med din ejendomsinvestering, især i internationale strukturer. På denne side har vi sammenfattet nogle vigtige oplysninger om udlejning, forpagtning og salg af fast ejendom i Tyskland. Du er velkommen til at kontakte os via e-mail eller telefon, vi hjælper dig gerne.

Eksempler fra vores rådgivning:

  • Kommerciel eller privat udlejning af ferielejligheder i storbyer eller ferieområder
  • Internationale ejendomsinvesteringer Tyskland-Danmark via personselskaber – typisk K/S eller GmbH & Co. KG – eller kapitalselskaber – normalt via ApS, A/S eller GmbH
  • Skattemæssig rådgivning til internationale ejendomsselskaber, der handles på børsen
  • Privat og kommerciel udlejning eller forpagtning af ejendomme

Skattefrit salg, ejendomsselskaber og ejendomserhvervelses­afgift

I mange situationer er skatter en af ​​de afgørende faktorer. Vi hjælper dig med at indstille det rigtige skatteforløb, undgå mulige skatterisici og udnytte skattemulighederne:

  • Skattefrit salg på trods af afskrivning på fast ejendom i private aktiver: I Tyskland kan fast ejendom i private aktiver sælges fuldstændigt skattefrit efter 10 år når visse betingelser opfyldes. Ikke desto mindre kan du trække afskrivningerne fra skattemæssigt og dermed reducere beskatningsgrundlaget i forbindelse med udlejning og bortforpagtning.
  • Ejendoms-kapitalselskaber (Ejendomsselskaber) som en skattebesparende model: Hvis kapitalselskaber ejer fast ejendom, skal de under visse omstændigheder kun beskatte 15 % af  overskuddet af udlejning og salg. Dette gælder grundlæggende for tyske (f.eks. GmbH) og danske virksomheder (f.eks. ApS). De opsparede midler kan i selskabets øjemed f.eks. bruges til at erhverve yderligere ejendomme eller til at afdrage på lån. En holdingstruktur er også mulig i denne sammenhæng.

Det tyske ejendomserhvervelsesafgift for fast ejendom hæves til den maksimale sats på 6,5% i flere og flere delstater. Samtidig er mulighederne for skattefri overdragelse – f.eks. i forbindelse med såkaldte ”share deals” – stærkt begrænset. Vi finder løsninger inden for dette spændingsfelt.

”Udvidet fradrag“ med hensyn til erhvervsskat 

Et andet emne med en del udfordringer inden for ejendomsbeskatning er den tyske erhvervsskat og især det såkaldte “udvidede fradrag” (tysk: Erweiterte Kürzung). Indkomst fra leje og forpagtning er som regel ikke underlagt erhvervsskat. For at gøre dette skal kravene til det udvidede fradrag imidlertid være på plads. I princippet gælder det udvidede fradrag for virksomheder, der kun forvalter deres egen ejendom.

Ved salg af en ejendom skal visse betingelser være opfyldt, så det udvidede fradrag også gælder for eventuelle kapitalgevinster. Vi hjælper dig gerne med din exit.

Vi tager os af dine skattesager

Som en tysk skatterådgiver overtager vi med glæde alle skatteforpligtelser i forbindelse med din ejendom i Tyskland, hvis du ønsker det.

Disse skatteforpligtelser påvirker hovedsageligt det (tyske eller danske) ejendomsselskab, som f.eks. skal udarbejde årsregnskaber og indberette selvangivelser. Hvis investeringen foretages gennem personselskaber, påvirkes de danske investorer også direkte af skatteforpligtelserne. Vi har udviklet vores investorservice til dette formål. Hvis det ønskes, tager vi os også af investorernes skatteforpligtelser og af kommunikationen med de tyske skattemyndigheder.

Vi som tysk skatterådgiver ser os selv som mæglere mellem Danmark og Tyskland, og vi er ofte bindeleddet for tyske administratorer, ejendomsselskaber, investorer, danske revisorer og skattemyndighederne. Baseret på vores erfaring med dansk skatteret kan vi overvinde vanskeligheder med hensyn til forståelsen og bygge broer til tyske ejendomme.

International optimering Danmark – Tyskland

Skatteoptimering for internationale ejendomsinvesteringer må ikke stoppe ved grænsen. Selvom en struktur er optimal i henhold til national lov, betyder det ikke nødvendigvis, at den også repræsenterer det optimale alternativ i det internationale overordnede syn. Derfor er vores overvejelser altid holistiske og tværnationale og inkluderer samtidig bestemmelserne i dobbeltbeskatningsaftalen mellem Tyskland og Danmark.

Vi hjælper dig trin for trin til en struktur, der er tilpasset din situation og er skattefordelagtig.

Birte Kütemann

Birte Kütemann

Revisor

Vores ydelser

Skatteoptimering fra køb til exit

Tax compliance, udarbejdelse af årsregnskaber, selvangivelser mm.

Overvejelse af den tyske og danske side samt dobbeltbeskatningsoverenskomsten Danmark - Tyskland

Investorservice for personselskaber