Fast ejendom

Fast ejendom


Mange danskere interesserer sig for investeringsmuligheder på det tyske ejendomsmarked og mange investorer har tyske ejendomme i deres portefølje. Især fast ejendom i metropolregionerne er attraktiv for udenlandske investorer.

Investeringer i fast ejendom i udlandet er ofte forbundet med en lang række skattemæssige spørgsmål som f.eks.

  • Hvilken retsform er den beste? Et dansk ApS eller etableringen af et tysk selskab?
  • Hvordan opnås lempelse for den tyske erhervsskat, f.eks. igennem den såkaldte ”erweiterte Kürzung“?
  • Hvor høj er erhvervelsesafgiften i de tyske forbundsstater?
  • Hvad sker der ved salg af andele i ejendomsselskaber?
  • Beskatning ved salg af privat ejendom, og hvordan kan den muligvis omgås?
  • Moms ved køb eller salg af fast ejendom
  • Moms ved blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse af fast ejendom

Specialiseringen i Team Fast ejendom

Vores Team Fast ejendom har specialiseret sig i den skattemæssige rådgivning af danske investorer – private eller erhvervsmæssige, direkte eller indirekte via et ejendomsselskab, fra den lille ferielejlighed til den store investering i fast ejendom.

Vi kender det tyske ejendomsmarked og de skattemæssige forhold.
Vores Team Fast ejendom har mangeårig erfaring indenfor de dansk-tyske ejendomsinvesteringer.

Vi har fokus på den skattemæssige assistance og på strukturering og optimering før køb, salg og omstrukturering.


Vi kender de tyske og de danske forhold

Vores mangeårige erfaring indenfor den skattemæssige grænseoverskridende behandling af fast ejendom gør, at vi kender til de specifikke problemstillinger, så du kan trygt overlade dit projekt til os. Selvfølgelig får du rådgivning på dansk.

En god koordinering og kommunikation mellem alle parter er vigtig. Derfor arbejder vi tæt sammen med din tyske eller danske ejendomsforvalter og dit bogholderi. Spørgsmål omkring skat og årsregnskab afstemmer vi direkte med din danske revisor. Vi overtager også gerne kommunikationen med investorerne.

Vi har kendskab til næsten alle bogføringprogrammer på det tyske og det danske marked og bogfører gerne i det system, du ønsker som f.eks. Navision, C5 osv. Vi kan også gerne optimere den nuværende status sammen med din bogholder. Selvfølgelig overholder vi de gældende frister.