Vedvarende energi

Vedvarende energi


Vedvarende energi er et af de store projekter i tysk politik, og udvidelsen af tyske vindparker og solcelleanlæg kommer også fremover til at stå i fokus.

Dette åbner talrige investeringsmuligheder for danske virksomheder og private investorer.

Privatpersoner fra Danmark er en af de største udenlandske investorgrupper i tyske vindenergi- og solcelleprojekter. Private investorer nyder ikke kun godt af sikkerheden i det tyske “Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)” men også af de skattemæssige fordele i Danmark.

Vil man investere i vedvarende energi skal man være opmærksom på de økonomiske, lovbestemte og skattemæssige betingelser. Ved en grænseoverskridende investering gælder det både for den tyske og for den danske side.

Udover at der skal udarbejdes tyske og danske årsregnskaber og de nødvendige selvangivelser for selskaber og andelshavere, skal også det løbende arbejde som f.eks. bogføring, momsanmeldelser osv. ordnes. Det er vigtigt at holde øje med den aktuelle skattelovgivning og reagere på ændringer. Især ved salg af andele eller skattemæssige omstruktureringer som f.eks. fusioner er et godt kendskab til relevant lovgivning afgørende.

Vores team vind & sol består af skatteeksperter med stor viden og omfattende erfaring. Vi yder assistance omkring skattestrukturering og risikostyring, når du investerer i vedvarende energi i Tyskland. Igennem mange år servicerer vi selskaber og privatpersoner, hvorfor vi har stor indsigt i den aktuelle speciallovgivning især omkring dansk-tyske forhold. Og selvfølgelig taler vores medarbejdere dansk.

Vi er overbeviste om, at kommunikation og koordinering er de vigtigste elementer i vores daglige arbejde. Vi efterlever de gældende skatteregler og opretholder gode relationer til de tyske skattemyndigheder, administrator, investorer, den danske revisor og de danske skattemyndigheder.

Hvis det ønskes, samarbejder vi med din danske revisor, for at sikre den gnidningsløse udarbejdelse af det danske årsregnskab. Vi har kendskab til dansk skat og vi ved, hvilke informationer der er brug for at udarbejde det danske årsregnskab. Og selvfølgelig kender vi de danske frister.

Du får en fast ansvarlig kontaktperson i vores team vind & sol og vi garanterer en tilbagemelding på dine spørgsmål indenfor 24 timer.