12.01.2014
Kommer SEPA (Single Euro Payments Area) senere?

SEPA

12.01.2014
Kommer SEPA (Single Euro Payments Area) senere?

12/01/2014
|

EU-Komissionen har planer om at forskyde datoen for SEPA-omstillingen til et senere tidspunkt, fordi ikke alle lande i EU er klar til omstillingen. Det vil betyde, at de gamle standardoverførsler og betalinger også har gyldighed i de næste 6 måneder. For privatpersoner gælder som bekendt en frist indtil 2016. I henhold til den foreliggende tidsplan er SEPA standard til den 01.02.2014. Kommissionen foreslår, at forlænge fristen, så virksomheder ikke får betalingsvanskeligheder. EU-landene og Europaparlamentet skal sige ja til en forlængelse af fristen. Tyskland er afvisende overfor forskydelsen til et senere tidspunkt.

Benjamin Julius Feindt

Steuerberater