2018: Tysk beskatning af værdipapirer ændrer sig (2/3) – Tegnede fonde (uden salg)

Beskatningen af investeringer i Tyskland ændrer sig væsentligt. Det som lovgiveren kalder en ”nem løsning” er nemmere at læse med et godt glas vin til.

 

1. Der skal også betales skat, hvis man blot har tegnet fonde: Forudbetaling af skattepligtigt engangsbeløb

Det forudbetalte engangsbeløb er et altid skattepligtigt, også hvis man blot har tegnet en fond. Herved bliver fondens kurs hvert år per 1. januar og for første gang den 01. januar 2018 multipliceret med en basisrente. 70% af produktets værdi bliver beskattet, medmindre den reelle fondsudvikling i det pågældende år er negativ.
Eksempel:

Nikolaus Jul ejede i 2016 andele i en aktiefond. Værdien lå på

734.400 EUR den 01.01.2016
772.100 EUR den 31.12.2016

Nikolaus vil nu gerne vide, hvor stort  engangsbeløbet ville have været, hvis den nye investeringslov allerede havde været gældende i 2016. Han ved, at basisrenten i 2016 var på 1,1%.

Her er hans beregning:

Basisrente x kurs den 1.1. x 70%

= 1,1% x 734.400 EUR x 70%
= 3.958,42 EUR

Den reelle værdiudvikling var betydeligt bedre. Derfor ville Nikolaus Jul blot ved at eje fondsandele have haft et skattepligtigt engangsbeløb på 3.958,42 EUR (fortsættelse pkt. 3).

Forudbetalingen for kurserne gældende den 1.1. beregnes som modtaget den første hverdag året efter. En tysk bank skal selv beregne engangsbeløbet og tilbageholde den tilsvarende ”Abgeltungsteuer”. Fordi engangsbeløbet reelt ikke er betalt, men kun er et beregningsgrundlag, må banken debitere kontoen med skatten (også hvis kontoen herved udviser et negativt beløb). Hvis en i Tyskland skattepligtig ejer fondsandele via en dansk bank, beregner banken ikke selv engangsbeløbet. Her skal ejeren af andelene selv blive aktiv i forbindelse med selvangivelsen.

Hvis fonden udviser tab eller værdien i slutningen af året er lig med værdien i begyndelsen af året, er engangsbeløbet 0 EUR.

 

2. Udbytte og forudbetaling

Hvis en fond udbetaler udbytte, skal denne beskattes direkte. Derfor skal disse beløb ikke beskattes endnu engang i sammenhæng med forudbetalingen. Udbyttet fratrækkes engangsbeløbet.

 

3. Delvis fritagelse
Alt efter hvilken fond man ejer, bliver man fritaget for en del af forudbetalingen:

Blandingsfonde (15%)
Aktiefonde (30%)
Ejendomsfonde (60%) (overvejende indland) hhv.
80% (overvejende i udlandet)

Fortsættelse eksempel:
Forudbetalingsbeløbet for den blandede aktiefond som hr. Laus ejer, underligger nu kun en beskatning på 70%:
70% * 3.958,24 = 2.270,77

Selvfølgelig er dette et forenklet eksempel – lovgivningen er meget mere indviklet, som det hører sig til for den tyske skattelovgivning. Set fra vores synspunkt er målet at gøre beskatningen nemmere ikke opnået. Skattepligtige i Tyskland med udenlandske fonde er som regel også fremover tvunget til at opsøge en tysk revisor, for at få hjælp til selvangivelsen.

Hvis man har et depot i udlandet, er man oftest nødsaget til selv at lave beregningerne, fordi de udenlandske banker ikke beregner gevinsterne i forhold til den tyske lovgivning. Her skal man specielt være opmærksom på at opbevare dokumentation, så man ved et salg kan bedømme, hvor høje de allerede beskattede forudbetalinger er.

tyskrevision | TR Steuerberater, den 15.12.2017

Kontakt:
Roman Guscharzek, Steuerberater, mail: rg(at)tyskrevision.com
Benjamin J. Feindt, Steuerberater & Partner, mail: bjf(at)tyskrevision.com

Relaterede nyheder