2018: Tysk beskatning af værdipapirer ændrer sig (3/3)

Beskatningen af investeringer ændrer sig i Tyskland fra 2018. Få mere at vide om salgsbeskatning og om fonde købt før 2018

 

1. Salg
Hvis man har haft succes med at betale de rigtige skattebeløb for sine fonde, vil man sikkert også gerne gøre alt rigtigt ved et salg.
Principielt skal indehaveren af fondene selv udregne gevinsten ved et salg. Ved indenlandske depoter overtager de tyske banker dette og andelshaveren kan gå ud fra, at regnskabet er korrekt. Ved udenlandske depoter skal andelshavere selv udregne differencen mellem købs- og salgspris. De skattemæssige forudbetalinger mindsker dette beløb. Hvis man ikke selv løbende har kontrolleret og noteret alle transaktioner, er man som regel tvunget til at afsætte rigtig meget tid til udarbejdelsen af den tyske selvangivelse.
Det udregnede beløb mindskes alt efter fond med et fribeløb (f.eks. ved aktiefonde 30%, ved blandingsfonde 15%). Det nye beløb beskattes med den tyske Abgeltungsteuer – inklusive solidaritetstillæg er det 26,375%. På trods af alle mulige ændringer i beskatningen af værdipapirer, er den tyske Abgeltungsteuer endnu ikke afskaffet.

2. Fonde – tidligere indgåede aftaler
For alle, som ikke har ophævet deres aktiedepot per 31.12.2017 for at genopbygge det den 01.01.2018, er der overgangsregler:

2.a Fonde købt efter 2008 og før 2018
Overskud og tab, som er blevet realiseret indtil den 31.12.2017 bliver indtil denne dato beskattet efter den tidligere skattelovgivning. Skatten forfalder dog ikke den 01.01.2018, men først, når andelene bliver solgt. Derfor er det vigtigt at dokumentere de overskud, som er blevet realiseret før den 31.12.2017.

2.b Fonde købt før 2009
Hvis man har købt fonde før 2009, har man indtil nu nydt godt af skattebefrielsen. Dette er forbi fra og med 2018. Fondene gælder som solgt per 31.12.2017. Alle afkast indtil dette tidspunkt er skattefrie. Gevinster fra og med den 01.01.2018 beskattes. Dog har investorer med sådanne fonde et særligt skattefradrag på 100.000 EUR per person. Dette beløb er som regel tilstrækkelig højt, men det giver desværre ikke fritagelse for nøje dokumentation i skatteerklæringen.

tyskrevision | TR Steuerberater, den 18.01.2018

Kontakt:
Roman Guscharzek, Steuerberater, mail: rg(at)tyskrevision.com
Benjamin J. Feindt, Steuerberater & Partner, mail: bjf(at)tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Tillykke til vores nye skattemedarbejdere Naja og Thekla!

Tillykke til vores nye skattemedarbejdere Naja og Thekla!

Tillykke, Naja og Thekla! 🎉 Vi er stolte og glade for, at vores to elever Naja og Thekla i denne uge bestod deres afsluttende eksamen som skattemedarbejdere med bravour efter tre års uddannelse! 🥳 Jeres hårde arbejde og engagement har båret frugt, og vi er meget glade...

læs mere
Udmærkelse for særligt tysk-dansk engagement

Udmærkelse for særligt tysk-dansk engagement

Ved dette års arrangement ”Wirtschaftstag” i Berlin har Wirtschaftsrat der CDU e.V. udtegnet sektionen Slesvig-Flensborg for sit engagement for et bedre økonomisk samarbejde mellem Tyskland og Danmark. tyskrevision-partner Benjamin Feindt Benjamin Feindt modtog prisen...

læs mere
Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

I sidste uge inviterede den afgående danske ambassadør Susanne Hyldelund til sin residens i Berlin for at fejre Grundlovsdag. Ligesom den tyske grundlov understreger den danske grundlov de ufravigelige menneskerettigheder. Grundlovsdag er en helligdag i Danmark. Ved...

læs mere