27.05.2014
Kørsel i udenlandsk indregistreret køretøj

Som udgangspunkt må en i Danmark bosiddende person ikke køre i et udlandsk indregistreret køretøj.
Det er dog muligt, efter indhentet tilladelse hos SKAT, at køre i en udenlandsk indregistreret firmabil, hvis personen opfylder enten kilometer- eller dagskriteriet. De fleste kilometer skal køres i udlandet, (og her tæller kørsel fra boligen i Danmark til arbejdsstedet i udlandet som udenlandske kilometer) eller de fleste dage i et kalenderår skal tilbringes i udlandet.

Arbejdsgiveren skal i forbindelse med ansøgningen om tilladelse skriftligt erklære, at den ansatte formentlig opfylder betingelsen fremadrettet i 12 måneder. SKAT kan herefter i forbindelse med en kontrolforanstaltning efterprøve, om betingelserne har været opfyldt. Bemærk, at der skal være tale om en firmabil for at opnå denne tilladelse fra SKAT.

Beskatning af firmabilen sker som udgangspunkt efter de danske regler med 25 % af den danske listepris op til DKK 300.000 og med 20 % af den overskydende danske listepris. Den tyske beskatning af firmabilen kan modregnes i den danske beskatning. Dette gælder f.eks. for personer, der er ansat som direktør i et tysk selskab eller for personer, der alene betaler tysk skat, men ikke tyske socialbidrag og som derfor lempes i den danske beskatning efter det såkaldte creditprincip.

I visse situationer sker der dog ingen yderligere dansk beskatning (hvis der er tale om en lønmodtager, ikke direktør, der betaler både tysk skat og tyske socialbidrag, og som derfor lempes i den danske beskatning efter det såkaldte exemptionsprincip).

Ovenstående er baseret på den nuværende skattepraksis og er udarbejdet efter bedste viden. På baggrund af det komplekse område kan det ikke anses for at være en fyldestgørende beskrivelse, hvorfor notatet ikke kan erstatte individuel rådgivning.

Gunnar Tessin

Statsautoriseret revisor

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere