Dansk-tysk skattekalender 4. kvartal 2017

Alle virksomheder skal overholde skattefrister og datoer for afregning og indbetaling og hvis man er aktiv i både Danmark og Tyskland er man nødt til at holde øje med fristerne i begge lande.

For at gøre det lidt nemmere, finder du her de aktuelle danske og tyske datoer for indberetninger, angivelser og betalinger i oktober, november, december 2017.

Steuer- und Sozialversicherungstermine Oktober – Dezember 2017

Frister for moms og skat

oktober – december 2017

Deutschland/Tyskland Danmark/Dänemark
10.10.2017 Lohnsteuer (mtl)  A-Skat (månedsvis)
Kirchenlohnsteuer (mtl)
Umsatzsteuer (mtl)
 16.10.2017 Lønsumafgift: Metode 1, 3 og 4 (kvartalsvis) og metode 2 (månedsvis)
20.10.2017 MOSS/M1SS (vierteljährliche Erklärung) One stop moms (kvartalsvis)
25.10.2017 Umsatzsteuer (zusammenfassende Meldung (ZM)) Moms (månedsvis)

EU-salg uden moms (månedsvis) (kvartalsvis)

26.10.2017 Sozialversicherungsbeitrag
10.11.2017 Lohnsteuer (mtl) A-skat (månedsvis)
Kirchenlohnsteuer (mtl)
Umsatzsteuer (mtl)
15.11.2017 Gewerbesteuer Lønsumafgift: Metode 2 (månedsvis)
Grundsteuer
27.11.2017 Umsatzsteuer (zusammenfassende Meldung (ZM))  Moms (månedsvis), EU-salg uden moms (månedsvis)
28.10.2017 Sozialversicherungsbeitrag
01.12.2017 Moms kvartalsvis
11.12.2017 Einkommensteuer A-skat (månedsvis)
Körperschaftsteuer
Lohnsteuer (mtl)
Kirchenlohnsteuer (mtl)
Umsatzsteuer (mtl)
15.12.2017 Lønsumafgift metode 2 (månedsvis)
27.12.2017 Umsatzsteuer (zusammenfassende Meldung (ZM)) Moms (månedsvis), EU-salg uden moms (månedsvis)
 Sozialversicherungsbeitrag

tyskrevision | TR Steuerberater, oktober 2017

Relaterede nyheder