Det tyske miljømærke „Der Grüne Punkt – Duales System in Deutschland“

Hvis man vil introducere et nyt produkt på det tyske marked, er man også nødt til at forholde sig til salgsemballagen. Den tyske emballageforordning (Verpackungsverordnung (VerpackV)) regulerer, hvem der skal betale for bortskaffelsen af emballagen.

 

Producenter og forhandlere af varer med salgsemballage skal deltage i det Duale System, når varen inklusive salgsemballage ibrugtages på det tyske marked første gang. På det tyske Industrie- und Handelskammers hjemmeside finder man et emballageregister med godkendte indsamlingsselskaber (https://www.ihk-ve-register.de/inhalt/duale_systeme). Virksomheden, som udbyder varen inkl. salgsemballage for første gang i Tyskland er ansvarlig for registrering og deltagelse i det Duale System. Antal emballage og anvendt materiale skal meddeles til systemleverandøren månedligt eller kvartalsmæssigt. En tilsvarende årlig indberetning skal være hos systemleverandøren senest den 01.05. året efter.

Årsindberetningen skal vedlægges en erklæring, hvor mængder og materialer er opført. Oplysningers korrekthed skal attesteres af en tysk Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Buchprüfer eller en uafhængig sagkyndig og registreres i IHK’s emballageregister og den skal forsynes med en elektronisk signatur. Hvis følgende bagatelgrænser (80.000 kg glas; 50.000 kg papir, pap, æsker; 30.000 kg andet materiale) ikke overskrides, skal erklæringen kun forelægges på opfordring af myndighederne.

Revision og attestering af oplysningers korrekthed til det officielle emballageregister er ikke del af firmaets årsregnskab. Eksterne udbydere tilbyder i dette sammenhæng deres assistance.

Den 1. januar 2019 træder den nye tyske emballagelov i kraft. Den er en videreudvikling af emballageforordniningen og kommer til at erstatte denne. Den nye lov har til formål at opnå en bedre recyclingkvote og minimere mængden af emballageaffald. De væsentlige ændringer i forhold til emballageforordningen er:

Emballagedefinitioner bliver tilnærmelsesvist tilpasset EU’s retningslinier.

Udover de salgsemballager, som allerede på nuværende tidspunkt bliver registreret, skal fremover også den ydre emballage registreres, hvis den typisk ender hos slutforbrugeren.

Producenter af registreringspligtig emballage skal fremover allerede inden emballagen tages i brug, registreres i det centrale register. Producentregisteret vil være offentligt tilgængeligt på nettet.

De informationer om emballagen, som skal indberetettes til en systemleverandør, skal også indberettes i det centrale register.
 
Det nye centrale register modtager med starten af den nye emballagelovgivning også erklæringen om oplysningers korrekthed og kommer til at erstatte VE-Registeret.

Recyclingmålene i Tyskland er særdeles høje. For at komme op på dette niveau, har man skaffet en omfangsrig konstruktion. Som oftest vil der være mange spørgsmål og nye krav i forbindelse med implementeringen af et nyt system. Vi assisterer naturligvis gerne med rådgivning i det konkrete forhold.

 

tyskrevision | TR Steuerberater, den 08.01.2018

 

Kontakt: Markus Hansen, mail: mha@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Tillykke til vores nye skattemedarbejdere Naja og Thekla!

Tillykke til vores nye skattemedarbejdere Naja og Thekla!

Tillykke, Naja og Thekla! 🎉 Vi er stolte og glade for, at vores to elever Naja og Thekla i denne uge bestod deres afsluttende eksamen som skattemedarbejdere med bravour efter tre års uddannelse! 🥳 Jeres hårde arbejde og engagement har båret frugt, og vi er meget glade...

læs mere
Udmærkelse for særligt tysk-dansk engagement

Udmærkelse for særligt tysk-dansk engagement

Ved dette års arrangement ”Wirtschaftstag” i Berlin har Wirtschaftsrat der CDU e.V. udtegnet sektionen Slesvig-Flensborg for sit engagement for et bedre økonomisk samarbejde mellem Tyskland og Danmark. tyskrevision-partner Benjamin Feindt Benjamin Feindt modtog prisen...

læs mere
Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

I sidste uge inviterede den afgående danske ambassadør Susanne Hyldelund til sin residens i Berlin for at fejre Grundlovsdag. Ligesom den tyske grundlov understreger den danske grundlov de ufravigelige menneskerettigheder. Grundlovsdag er en helligdag i Danmark. Ved...

læs mere