Færdigregistreret virksomhed - hurtig genvej til et tysk selskab

Færdigregistreret selskab - en hurtig genvej til Tyskland


Har du brug for en hurtig og nem etablering af et tysk selskab? Nogle gange skal det bare gå stærkt, fordi der er opstået en situation, hvor du har brug for en tysk juridisk struktur her og nu.

I Danmark kan et selskab registreres online på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside i løbet af et par minutter. Et tysk selskab derimod skal stiftes hos en tysk notar og registreres i det tyske handelsregister, hvilket kan tage rigtig lang tid. De tyske myndigheder kontrollerer især udenlandske andelshavere meget grundigt.


Hurtig etablering med et færdigregistreret selskab (Vorratsgesellschaft)

Hvis du vil afkorte etableringsprocessen, er det en mulighed at købe et såkaldt skuffeselskab = færdigregistreret selskab (tysk: Vorratsgesellschaft). Et færdigregistreret selskab er blevet stiftet, for senere at blive aktiveret og selskabet ligger “i skuffen”, indtil det bliver solgt og kan være rammen for en ny virksomhed. Som køber indgår du ingen risici i forbindelse med tidligere forretningsaktiviteter. Et godt færdigregistreret selskab råder over en bankkonto, som udviser selskabets uantastede indskudskapital.

Valget af et færdigregistreret selskab afkorter den lange etableringsproces og giver dig mulighed for at komme i gang med en tysk virksomhed lynhurtigt. Det nødvendige møde hos en tysk notar aftales med kort varsel og direkte efter mødet hos notaren kan selskabets ejer påbegynde sine aktiviteter.

Gennem en af vores forretningspartnere tilbyder vi færdigregistrerede og nystiftede selskaber, som giver dig adgang til en hurtig og nem etablering i Tyskland. Købsprisen sammensættes af indskudskapitalen og et servicebeløb, som ligger mellem 1.500 EUR og 2.500 EUR.


tyskrevision hjælper dig med at knytte de rigtige kontakter til sælger og tysk notar og vi tager os af de skattemæssige forhold. Endvidere kan vi gennem en samarbejdspartner stille lokaler til rådighed for selskabets hjemsted.

 

Vejen til et færdigregistreret selskab i Tyskland


 • 1. Information og reservering
  Kontakt os og reserver et færdigregistreret selskab. Samtalen tager ca. 1 time, men det er vigtigt, at du får alle de informationer du har brug for, inden du underskriver en kontrakt.
 • 2. Kontrakter og indblik
  Vi udveksler de informationer, som er nødvendige for at lave kontrakterne. Du får indblik i selskabets komplette bogføring og vi aftaler et møde med den tyske notar og selskabets sælger.
 • 3. Køb af selskab
  Hos notaren får du overrakt alle de dokumenter der vedrører selskabet. Notaren angiver den nye direktør og de nye ejere til handelsregisteret. Købsprisen skal overføres enten til en notarkonto inden mødet (mod gebyr) eller direkte til sælger.
 • 4. Tysk skat
  Vi klarer de nødvendige skattemæssige registreringer.