Exitbeskatning af andele i kapitalselskaber: lempelse på grund af BFH-dom

Alle, der ejer andele i kapitalselskaber på mere end 1% og ønsker at flytte fra Tyskland til Danmark, må forvente at blive underlagt exitbeskatning (fraflytningsbeskatning). Tyskland vil beskatte fraflytningen, som om andelene i kapitalselskabet var blevet solgt (§ 6 AStG). Det fører meget hurtigt til høje skattebetalinger, som er særligt smertefulde, fordi ejerne af andelene skal betale skat af noget, som de ikke har fået penge for – salget er kun simuleret til skatteformål.

Denne exitbeskatning er blevet strammet betydeligt siden 2022. Siden da har der været flere og flere udtalelser i fagmedier om, at denne stramning ville være i strid med højere europæisk lovgivning.

I en nylig dom, offentliggjort den 11. januar 2024, I R 35/20, fastslog BFH med henvisning til EU-Domstolens afgørelse “Wächtler”, at exitskatten skal udskydes på ubestemt tid i en sag vedrørende fraflytning til Schweiz på basis af den juridiske situation før 2022.

Dommen er en forbedring af status for dem, der i øjeblikket ønsker at flytte – også dem der ønsker at flytte til Danmark, da flytning til Schweiz ikke bør behandles bedre end flytning til et EU-land, og de grundlæggende europæiske frihedsrettigheder, som EU-domstolens retspraksis er baseret på, ikke har ændret sig efter 2021. Ikke desto mindre skal forhindringer som en eventuelt sikkerhedsstillelse overvindes. Der findes også andre måder at undgå exitbeskatning på, som bør analyseres i praksis i forhold til følgende forhold:

  •  deres effekter i fremtiden
  • deres håndterbarhed i den erhvervsdrivendes hverdag og
  • deres gennemførelsesomkostninger

Det er derfor ønskeligt, at § 6 i AStG tilpasses i overensstemmelse med europæisk lovgivning, og at sikkerhedsstillelser præciseres. Indtil da skal de skattemæssige konsekvenser og skatteundgåelsesstrategier for hver enkelt fraflytning analyseres individuelt.

Kontaktperson tyskrevision: Benjamin Feindt, info@tyskrevision.com, +49 4608 606600

 

tyskrevision Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Relaterede nyheder