Fonde (investeringsforeninger) i Tyskland og Danmark

Hvis man bor i Danmark og køber eller har købt fonde, beskattes man hvert år af værditilvæksten.

Hvis man flytter til Tyskland skal man være opmærksom på, at beskatningen af fonde er anderledes.. I Tyskland er der forskel mellem transparente og ikke transparente fonde.

For at en fond i Tyskland anses for at være transparent, skal beskatningsgrundlagene offentliggøres i det tyske statstidende ”Bundesanzeiger”. Beskatningen foretages herefter på grundlag af disse angivelser. Hertil hører ved siden af udbytte også de akkumulerede afkast.

Hvis beskatningsgrundlagene for fondene ikke er offentliggjort i Bundesanzeiger, resulterer dette i en engangsbeskatning. Herved ansættes 70 % af værdistigningen indenfor et år plus udlodninger som en indtægt, dog minimum 6 % af værdien pr. 31.12.

Denne engangsbeskatning fører i de fleste tilfælde til en meget høj skattelast.

Hvis man altså har planer om at flytte fra Danmark til Tyskland, skal man kontakte sin bank og kontrollere fondene inden man flytter.

Grundlæggende er man forpligtet til at aflevere en selvangivelse, hvis man bor i Tyskland og har et depot i udlandet.

Især ved større depoter og flere finansielle instrumenter (aktier, obligationer, fonde, virksomhedslån) bør man samarbejde med en Steuerberater, da den skattemæssige vurdering delvist kan være kompleks og de danske bankbilag ofte ikke indeholder de rigtige informationer for at udarbejde den tyske skatteerklæring.

Roman Guscharzek

Dipl.-Finanzwirt

 

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere