Fonde (investeringsforeninger) i Tyskland og Danmark

Hvis man bor i Danmark og køber eller har købt fonde, beskattes man hvert år af værditilvæksten.

Hvis man flytter til Tyskland skal man være opmærksom på, at beskatningen af fonde er anderledes.. I Tyskland er der forskel mellem transparente og ikke transparente fonde.

For at en fond i Tyskland anses for at være transparent, skal beskatningsgrundlagene offentliggøres i det tyske statstidende ”Bundesanzeiger”. Beskatningen foretages herefter på grundlag af disse angivelser. Hertil hører ved siden af udbytte også de akkumulerede afkast.

Hvis beskatningsgrundlagene for fondene ikke er offentliggjort i Bundesanzeiger, resulterer dette i en engangsbeskatning. Herved ansættes 70 % af værdistigningen indenfor et år plus udlodninger som en indtægt, dog minimum 6 % af værdien pr. 31.12.

Denne engangsbeskatning fører i de fleste tilfælde til en meget høj skattelast.

Hvis man altså har planer om at flytte fra Danmark til Tyskland, skal man kontakte sin bank og kontrollere fondene inden man flytter.

Grundlæggende er man forpligtet til at aflevere en selvangivelse, hvis man bor i Tyskland og har et depot i udlandet.

Især ved større depoter og flere finansielle instrumenter (aktier, obligationer, fonde, virksomhedslån) bør man samarbejde med en Steuerberater, da den skattemæssige vurdering delvist kan være kompleks og de danske bankbilag ofte ikke indeholder de rigtige informationer for at udarbejde den tyske skatteerklæring.

Roman Guscharzek

Dipl.-Finanzwirt

 

Relaterede nyheder

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

Grundlovsdag på den danske ambassade i Berlin

I sidste uge inviterede den afgående danske ambassadør Susanne Hyldelund til sin residens i Berlin for at fejre Grundlovsdag. Ligesom den tyske grundlov understreger den danske grundlov de ufravigelige menneskerettigheder. Grundlovsdag er en helligdag i Danmark. Ved...

læs mere