Godt nyt for danske holdingselskaber: Tyskland må ikke indeholde kildeskat

Ifølge nuværende skattelovgivning må Tyskland indeholde 15% i kildeskat, når tyske kapitalselskaber udlodder udbytte til danske holdingselskaber. De 15% kan hverken modregnes eller refunderes i Danmark og pågældende virksomheder betaler altid 15% for meget i skat – en dyr fornøjelse.

En hidtil praktisk anbefaling til at undgå kildeskat: Et dansk driftsselskab (altså et selskab som gør betydeligt mere end blot at forvalte andele) holder som moderselskab andele i det tyske datterselskab. Når moderselskabet selv er aktivt, skal der ikke betales kildeskat i Tyskland.

Dog har man ikke altid et egnet aktivt selskab til rådighed i Danmark og i hvert tilfælde giver den tyske lov grund til forargelse i dansk-tysk skattepraksis. Det europæiske direktiv om moder- og datterselskaber siger, at udbytte i Europa ikke må beskattes dobbelt. Og i Danmark er det meget normalt, at virksomhedsledere samler deres andele i holdingselskaber, hvilket kan være en ulempe.

En aktuel dom fra den Europæiske Unions Domstol hjælper nu. Hvad man altid har syntes er imod europæsk lovgivning, er fra nu af officielt lovstridigt for sager indtil år 2011. EU-Domstolen giver de pågældende ret: Hvis økonomiske grunde taler for et dansk holdingselskab og det ikke blot eksisterer for at spare skat, skal selskabet have mulighed for at bevise det overfor det tyske Finanzamt med den konsekvens, at der ikke indeholdes kildeskat. Ifølge den aktuelle tyske skattelovgivning er dette ikke en mulighed. Føler du dig uretfærdigt behandlet, bør du anke sagen – hvilket vi gerne hjælper dig med. Dette gælder alle verserende sager.

Domme:

1. Lovgivning indtil 2011: EU-Domstolen, dom fra 20.12.2017, C-504/16 og C-613/16 (Deister og Juhler Holding)

2. Lovgivning fra 2012 indtil dags dato: Retssag venter på afgørelse, EU-Domstolen, C-440/17

 

tyskrevision | TR Steuerberater, den 05.02.2018

Kontakt: Benjamin J. Feindt, mail: bjf(at)tyskrevision.com

Relaterede nyheder