International beskatning af arbejdstagere

International beskatning af arbejdstagere

22/01/2016
|

Benjamin J. Feindts nyeste bog er på markedet: “Besteuerung internationaler Arbeitnehmertätigkeit kompakt”.

Mange lande har i deres lovgivning fastlagt, hvilke indtægter der er skattepligtige, hvordan udenlandsk skat skal håndteres og de har truffet overenskomster med andere lande, så ingen indtægter forbliver ubeskattede og ingen indtægter bliver dobbelt beskattede. Arbejdstagere med indkomster i forskellige lande er ofte underlagt den nationale lovgivning i bopælslandet, men også lovgivningen i de lande, de arbejder i og de internationale overenskomster, som landene har indgået med hinanden.

Bogen er en guide for internationalt aktive personer, for grænsependlere og arbejdsgivere. Den beskriver grundlæggende den internationale beskatning af arbejdstagere, de udfordringer der er både for arbejdstagere og arbejdsgivere og den indeholder en oversigt over nyttige private institutioner og tyske skattekontorer (Finanzämter). Bogen giver et overblik over den gældende lovgivning, de muligheder der er og fokus ligger helt klart på den praktiske anvendelse.

Bogen er udgivet i HDS-Verlag og kan bestilles og leveres der, hos boghandel.de og hos amazon.de

Om forfatteren:
Benjamin Julius Feindt, Dipl.-Kaufmann og Steuerberater er forfatter til forskellige bøger og fagartikler. Som Steuerberater rådgiver han grænseoverskridende arbejdstagere/arbejdsgivere og danske virksomheder i Tyskland.

tyskrevision | TR Steuerberater, januar 2016