Nyheder

Nyheder fra tyskrevision

 

Søgning

Søg blandt vores nyheder og artikler

Yderligere Corona-overgangsstøtte og lån i Tyskland

Yderligere Corona-overgangsstøtte og lån i Tyskland

Små og mellemstore virksomheder, der har måtte opgive eller begrænse deres virksomhed på grund af coronapandemien, kan nu modtage yderligere likviditetsstøtte. Denne overgangsstøtte er en væsentlig del af den økonomiske hjælpepakke, som den tyske regering har...

læs mere
Pensionsforøgelse 2020 i Tyskland

Pensionsforøgelse 2020 i Tyskland

Hvert år den 01. juli forhøjes pensionerne i Tyskland. Dermed blev også i år den 01. juli 2020 pensionerne forhøjet med 4,20 % i øst og 3,45 % i vest. Flere penge fører til glæde hos mange pensionister, dog skal nogle fra nu af indberette en selvangivelse, fordi deres...

læs mere
Ingen kapitaltab ved negativ rente

Ingen kapitaltab ved negativ rente

Der findes efterhånden flere og flere banker, der opkræver de negative rentesatser fra Den Europæiske Centralbank af deres kunder. Kunden betaler derefter for eksempel 0,5% rente af deres dagpengekonto (i stedet for at modtage). Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt...

læs mere
Meddelelse fra finansministeriet om momsreduktion

Meddelelse fra finansministeriet om momsreduktion

Som vi oplyste i artiklerne momsreduktion i Tyskland fra juli 2020 og midlertidig nedsættelse af tysk moms, er momsen i Tyskland reduceret fra 19 procent hhv. 7 procent til 16 procent hhv. 5 procent i perioden fra den 01.07.2020 til og med den 31.12.2020. Næsten på...

læs mere
Midlertidig nedsættelse af tysk moms

Midlertidig nedsættelse af tysk moms

Momssatserne i Tyskland reduceres til 16 procent og 5 procent fra den 01. juli til og med den 31. december 2020! Med kabinetsbeslutningen fra den 12. juni 2020 er vejen klar for den midlertidige reduktion af momssatserne. Den normale momssats på 19 procent reduceres...

læs mere
Momsreduktion i Tyskland fra juli 2020

Momsreduktion i Tyskland fra juli 2020

For at støtte den tyske økonomi og sikre arbejdspladser, ønsker den tyske regering at lancere en omfattende økonomisk- og fremtidshjælpepakke. Hertil er der planlagt 130 milliarder euro. En del af denne hjælpepakke er nedsættelsen af momsen. Regeringen ønsker at...

læs mere
Corona-tilskud til virksomheder i Tyskland – En oversigt

Corona-tilskud til virksomheder i Tyskland – En oversigt

Landsdækkende: Max. 15.000 EUR, max. 10 medarbejdere Bayern: Max. 50.000 EUR, max. 250 medarbejdere Baden-Württemberg: Max. 30.000 EUR, max. 50 medarbejdere Brandenburg: Max. 60.000 EUR, max. 100 medarbejdere Bremen: op til 20.000 EUR, 11 - 49 ansatte Hamburg: Max....

læs mere
Aflever én gang og derefter forpligtet?

Aflever én gang og derefter forpligtet?

Vi oplever gentagne gange i samtaler, at kunder mener, de vil være forpligtet til at indsende en selvangivelse hvert år, hvis de én gang har indsendt en sådan. Dette er ikke korrekt –  per lovbestemmelse reguleres klart og tydeligt, hvem der er forpligtet til at...

læs mere
Yderligere afskrivning for nybygget leje lejligheder

Yderligere afskrivning for nybygget leje lejligheder

Fra den 01.01.2020 gælder en ny yderligere særlig afskrivning for nybygget leje lejligheder. Denne afskrivning ydes i året for køb hhv. produktion og i de følgende tre år og udgør 5% pr. år. For at gøre brug af denne specielle afskrivning skal forskellige krav dog...

læs mere
Mere likviditet gennem skattemæssige tiltag i Corona-tider

Mere likviditet gennem skattemæssige tiltag i Corona-tider

Virksomheder som lider i Corona-tiden, kan med tilbagevirkende kraft anmode om at reducere deres forskudsbetalingen til 0,00 EUR. Det gælder for: Körperschaftsteuer (Selskabsskat) Gewerbesteuer (Erhvervsskat) Einkommensteuer (Indkomstskat) I nogle delstater endda for...

læs mere
Arbejdsfordelingsordning i Tyskland

Arbejdsfordelingsordning i Tyskland

Arbejdsfordelingsordningen (tysk: Kurzarbeitergeld (KUG)) er sandsynligvis Tysklands vigtigste værktøj for arbejdsgivere, der er berørt af Corona. Hvis der simpelthen ikke længere er nok arbejde - for eksempel på grund af butikslukninger - kan medarbejdere arbejde...

læs mere
Dobbelt husførelse dog fradragsberettiget for enlige?

Dobbelt husførelse dog fradragsberettiget for enlige?

Den nye rejseomkostningslov har været gældende siden 01.01.2014, den indeholder også forordningen om dobbelt husførelse. Generelt gælder dobbelt husførelse kun, hvis den pågældende faktisk opretholder to husstande. For ugifte, der bor i en flergenerations husstand...

læs mere