Nyheder

Nyheder fra tyskrevision

 

Søgning

Søg blandt vores nyheder og artikler

Lejeportaler set med de tyske skattemyndigheders øjne

Lejeportaler set med de tyske skattemyndigheders øjne

Den 02. september 2020 meddelte Hamburgs skattemyndigheder, at de, som er en del af en gruppeanmodning, blev forpligtet til at oplyse den tyske skatteforvaltning om alle skatterelevante data af et internationalt aktivt mæglerportal til udlejning. Præcis hvilket portal...

læs mere
Stigning i faste satser for handicappede

Stigning i faste satser for handicappede

Med et yderligere lovudkast (lovudkast vedr. stigning af faste satser for handicappede og justering af yderligere skatteordninger) planlægger den tyske lovgiver en betydelig stigning af de hidtidige skattemæssige faste staser for handicappede personer i de forskellige...

læs mere
Et udkast til årlige skattelov 2020

Et udkast til årlige skattelov 2020

Den 20. juli 2020 offentliggjorde det tyske finansministerium et udkast til den årlige skattelov, i hvilken forskellige skattelettelser er planlagt. Ændringer i investeringsfradraget Ved at oprette et investeringsfradragsbeløb, kan udgifterne til fremtidige køb...

læs mere
Nye rammebetingelser ifm. overgangsstøtte

Nye rammebetingelser ifm. overgangsstøtte

Den tyske regering har forlænget perioden for overgangsstøtten til små og mellemstore virksomheder til og med december 2020. Som en del af det udvidede program vil der være højere støttebeløb for virksomheder, der kæmper med betydelige tab på grund af coronapandemien....

læs mere
Afklar overførslen af formue i god tid

Afklar overførslen af formue i god tid

Når formue overføres fra generation til generation, for eksempel som del af en arv eller en gave (forventet arv), skal de skattemæssige konsekvenser altid overvejes nøje. Hvis et fremmed land også er påvirket af en arv eller en gave, er der altid særlige betingelser,...

læs mere
(Corona) børnebonus i den tyske selvangivelse

(Corona) børnebonus i den tyske selvangivelse

Den såkaldte børnebonus, besluttet på grund af corona-pandemien,  udbetales i de kommende måneder. Der ydes 300 € for hvert barn. I henhold til den aktuelle status skal betalingen ske i to rater opdelt på 200 € i september og 100 € i oktober. Denne børnebonus er i...

læs mere
Yderligere Corona-overgangsstøtte og lån i Tyskland

Yderligere Corona-overgangsstøtte og lån i Tyskland

Små og mellemstore virksomheder, der har måtte opgive eller begrænse deres virksomhed på grund af coronapandemien, kan nu modtage yderligere likviditetsstøtte. Denne overgangsstøtte er en væsentlig del af den økonomiske hjælpepakke, som den tyske regering har...

læs mere
Pensionsforøgelse 2020 i Tyskland

Pensionsforøgelse 2020 i Tyskland

Hvert år den 01. juli forhøjes pensionerne i Tyskland. Dermed blev også i år den 01. juli 2020 pensionerne forhøjet med 4,20 % i øst og 3,45 % i vest. Flere penge fører til glæde hos mange pensionister, dog skal nogle fra nu af indberette en selvangivelse, fordi deres...

læs mere
Ingen kapitaltab ved negativ rente

Ingen kapitaltab ved negativ rente

Der findes efterhånden flere og flere banker, der opkræver de negative rentesatser fra Den Europæiske Centralbank af deres kunder. Kunden betaler derefter for eksempel 0,5% rente af deres dagpengekonto (i stedet for at modtage). Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt...

læs mere
Momsreduktion i Tyskland fra juli 2020

Momsreduktion i Tyskland fra juli 2020

For at støtte den tyske økonomi og sikre arbejdspladser, ønsker den tyske regering at lancere en omfattende økonomisk- og fremtidshjælpepakke. Hertil er der planlagt 130 milliarder euro. En del af denne hjælpepakke er nedsættelsen af momsen. Regeringen ønsker at...

læs mere
Midlertidig nedsættelse af tysk moms

Midlertidig nedsættelse af tysk moms

Momssatserne i Tyskland reduceres til 16 procent og 5 procent fra den 01. juli til og med den 31. december 2020! Med kabinetsbeslutningen fra den 12. juni 2020 er vejen klar for den midlertidige reduktion af momssatserne. Den normale momssats på 19 procent reduceres...

læs mere