Revision Tyskland

Revision Tyskland


Årsregnskab

I henhold til det tyske ”Handelsgesetzbuch” og den tyske skattelovgivning er du i slutningen af et regnskabsår forpligtet til at indberette regnskabsoplysninger om din virksomhed til de tyske myndigheder.


De fleste tyske selskaber har ikke revisionspligt

De fleste selskaber, herunder også kapitalselskaber, er ikke revisionspligtige i Tyskland. Det er tilstrækkeligt at udarbejde et årsregnskab og indgive dette i ”elektronischer Bundesanzeiger”. Det tyske Finanzamt udvikler dog flere og flere automatiserede revisioner, som skal konstatere afvigelser/uregelmæssigheder i årsregnskabet (E-Bilanz). Vores arbejdsrutine fører til mere skattesikkerhed for det udarbejdede årsregnskab og vores dokumentation vedrørende dine forretningssager hjælper dig ved eventuelle forespørgsler fra Finanzamt.

Hvis du har behov, udarbejder vi et årsregnskab med frivillig sandsynlighedsanalyse eller sørger for revision gennem en tysk Wirtschaftsprüfer.

Kontakt os på + 49 4608 60 660 eller skriv til os på info@tyskrevision.com.


Indberetning af årsregnskab på et fast tidspunkt

Mange danske moderselskaber har brug for deres tyske datterselskabs årsregnskab på et fast tidspunkt. Derfor aftaler vi på forhånd med dig, hvornår du har brug for årsregnskabet, så det er færdigt til generalforsamlingen eller til udarbejdelsen af koncernregnskabet gennem din danske revisor. Selvfølgelig kommunikerer vi også gerne direkte med din regnskabsafdeling eller din danske revisor.

De tyske myndigheder nøjes som regel med et årsregnskab, som er udarbejdet op til 12 måneder efter balancedagen og som er blevet indleveret til „Bundesanzeiger“.


Bogføringssoftware og dansk bogføring

Principielt kan vi udarbejde det tyske årsregnskab ud fra næsten alle bogføringsprogrammer. Også når der er bogført efter det danske system. Vi har kendskab til næsten alle bogføringsprogrammer på det danske og tyske marked, herunder f.eks. Navision og C5.


Vurdering af årsregnskaber og andre virksomhedsinformationer

Du vil købe eller sælge en virksomhed på den anden side af grænsen? Vi hjælper dig med due diligence og udarbejder en prisramme for køb eller salg. Vi hjælper dig med at vurdere de skattemæssige konsekvenser ved transaktioner på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Øvrige ydelser du måske er interesseret i: