Skat i Tyskland

Skat i Tyskland


Udarbejdelse af skatteerklæringer

tyskrevision rådgiver om alle emner indenfor tysk skat, og vores speciale er grænseoverskridende skattesager mellem Danmark og Tyskland.

Du koncentrerer dig om din forretning og vi håndterer de skattesager, som følger med ved aktiviteter på det tyske marked – fra løbende moms- og lønangivelser til de nødvendige skatteerklæringer for indkomstskat, selskabsskat, erhvervsskat og moms.

  • Vi hjælper dig med at overholde de gældende frister og hvis du ønsker det, taler vi direkte med din danske revisor eller din regnskabsafdeling.
  • Vi stiller de rigtige spørgsmål, så vi kan optimere dine skatteforhold i Tyskland.
  • Vi assisterer dig ved afgifter på køb af fast ejendom.
  • Vi leverer skattemæssig rådgivning til det erhvervsmæssige og private område, til kapitalselskaber, personselskaber og privatpersoner.

Rådgivning, strukturering og optimering

Vi hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger ved valg af retsform og den optimale skattemæssige koncernstrukturering. Du får rådgivning ved omstrukturering, salg af andele, erhvervelse og likvidation, så der ikke udløses unødvendig skat i Tyskland.

Vi varetager dine skattemæssige interesser og vi fører dine skattesager optimalt og med gennemslagskraft mod de tyske skattemyndigheder.


Vores styrke: International skat Danmark – Tyskland

I grænseoverskridende skattesager er det ikke tilstrækkeligt at optimere på den ene side af grænsen. Det er nødvendigt at tage højde for begge landes skattemæssige muligheder.
Her gør vi brug af vores mangeårige erfaring indenfor dansk-tysk beskatning. I samarbejde med din danske revisor yder vi omfattende rådgivning på grundlag af den danske og tyske skattelovgivning og dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland.

Andre områder hvor vi tilbyder hjælp og rådgivning