Større krav til dokumentation af udenlandske forhold

En stor del af den internationale handel bliver afviklet indenfor virksomhedsgrupper og koncerner. Derfor afgør de priser, der handles med mellem de egne firmaer (afregningspriserne) skatteindtægternes størrelse.

Dette er også kendt i de lande, som forsøger at gardere sig mod skatteforlæggelse ved kun at anerkende priser, som fremmede tredjemænd ville have aftalt med hinanden. Dokumentationskravene til afregningspriserne og disses vigtighed ved en skatterevision bliver større. Dette vedrører også små virksomheder, som handler med varer, tjenesteydelser, anlægsaktiver, kapital og lignende på tværs af grænsen med af hinanden afhængige selskaber. Den tyske „Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung“ regulerer, at tredjemandssammenligningen fra 2015 i større omfang end hidtil også gælder for driftssteder.

Men hvilke priser ville fremmede tredjemænd have aftalt? Ofte er dette ikke muligt eller vanskeligt at fastsætte – for man har en anderledes forretningsforbindelse til egne selskaber end til fremmede tredjemandsvirksomheder.

„Alligevel!“ lyder en opfordring fra de internationale lovgivere. I Tyskland gælder: Hvis man ikke kan finde sammenlignelige priser på varer og tjenesteydelser, skal der opnås et” fælles grundlag,” som skal defineres og dokumenteres. Men dette kan ofte være vanskeligt. Men af den grund at beslutte ikke at dokumentere afregningspriserne må dog som hovedregel  frarådes. Skatterisikoen ved denne form for ”blindflyvning” er alt for høj.

tyskrevision | TR Steuerberater, 07.03.2016

Kontaktperson: StB Birte Kütemann, bk@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Vores løbehold ved Royal Run 2023

Vores løbehold ved Royal Run 2023

Anden pinsedag tog vores løbehold til Aabenraa for at deltage i årets Royal Run. Landet over var i år i alt mere end 93.000 personer tilmeldt løbet, heraf ca. 15.000 alene tilmeldt til deltagelse i Aabenraa. 🏃🏼🏃🏽 Under en skyfri himmel og med strålende solskin vovede...

læs mere
Grundstensnedlæggelse til mellemliggende bygning

Grundstensnedlæggelse til mellemliggende bygning

Et talstærkt team har brug for omfangsrig plads for at kunne arbejde på en fornuftig måde. Og da pladsen bliver stadig mere trang på grund af det stigende antal medarbejdere (vi har nu knap 60 ansatte), er vi glade for, at grundstenen til den mellemliggende bygning...

læs mere
Revisor Kim Ole Pommer bliver administrerende partner

Revisor Kim Ole Pommer bliver administrerende partner

I sidste uge havde vi igen en lejlighed til at fejre. Kim, vores højt værdsatte mangeårige medarbejder og nyuddannet revisor i første forsøg, blev udnævnt til administrerende partner i tyskrevision med virkning fra begyndelsen af 2024. Dette øger antallet af vores...

læs mere