05.02.2014
Dansk-tyske skattehighlights – Social sikring

Såfremt en lønmodtager med ansættelse i Danmark, men med bopæl i Tyskland, udfører mere end 25 % af sit arbejde i bopælslandet Tyskland, vil dette udover en skattepligt til begge lande også medføre, at løndmodtagerens sociale sikring skal ske i Tyskland.

Dette medfører ikke alene, at lønmodtageren skal indbetale sin lønmodtagerandel af de tyske socialbidrag (op til 23 % af bruttolønnen), men at den danske arbejdsgiver også skal indbetale sin arbejdsgiverandel af de tyske socialbidrag (igen op til 23 % af bruttolønnen).

Som følge af den danske ansættelse og den deraf afledte skattebetaling vil løndmodtageren også være socialt sikret i Danmark, og dermed reelt dobbeltforsikret.

At den yderligere tyske sociale sikring udover en voldsom øgning af lønomkostningerne også vil medføre en masse administrativt besvær, herunder registreringsmæssige problemstillinger, er selvklart

Gunnar Tessin

statsaut. revisor

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere