19.02.2014
Dansk-tyske skattehighlights – Arbejdsudleje

De danske regler om beskatning i tilfælde af arbejdsudleje er som bekendt blevet skærpet / udvidet og fokuserer nu primært på, om det udførte arbejde er en integreret del af den danske virksomheds aktivitet. Den danske arbejdsgiver hæfter for indeholdelse og indbetaling af bruttoskatten på 30 % og arbejdsmarkedsbidraget på brutto 8 %.

Dette vil i tilfælde af, at en tysk virksomhed fortager en arbejdsudlejning, betyde, at det tyske skattevæsen skulle fritstille den tyske arbejdsudlejer for indeholdelse af tysk skat m.m. i udlejningsperioden, men mange tyske skattekontorer anerkender ikke den danske beskatningsret, især fordi der efter deres retsopfattelse ikke sker et skift af arbejdsgiver ved kortvarige arbejder i udlandet, men en bibeholdelse af den tyske arbejdsgiver.

Man kan diskutere, om dette er et brud på dobbeltbeskatninsgoverenskomsten, men det er indtil videre en god ide at gøre såvel den dansk arbejdsgiver som den tyske arbejdsudlejer opmærksom på problemstillingen, inden kontrakten underskrives.

Gunnar Tessin

statsaut. revisor

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere