19.02.2014
Dansk-tyske skattehighlights - Arbejdsudleje

gunnar tessin blog

19.02.2014
Dansk-tyske skattehighlights – Arbejdsudleje

19/02/2014
|

De danske regler om beskatning i tilfælde af arbejdsudleje er som bekendt blevet skærpet / udvidet og fokuserer nu primært på, om det udførte arbejde er en integreret del af den danske virksomheds aktivitet. Den danske arbejdsgiver hæfter for indeholdelse og indbetaling af bruttoskatten på 30 % og arbejdsmarkedsbidraget på brutto 8 %.

Dette vil i tilfælde af, at en tysk virksomhed fortager en arbejdsudlejning, betyde, at det tyske skattevæsen skulle fritstille den tyske arbejdsudlejer for indeholdelse af tysk skat m.m. i udlejningsperioden, men mange tyske skattekontorer anerkender ikke den danske beskatningsret, især fordi der efter deres retsopfattelse ikke sker et skift af arbejdsgiver ved kortvarige arbejder i udlandet, men en bibeholdelse af den tyske arbejdsgiver.

Man kan diskutere, om dette er et brud på dobbeltbeskatninsgoverenskomsten, men det er indtil videre en god ide at gøre såvel den dansk arbejdsgiver som den tyske arbejdsudlejer opmærksom på problemstillingen, inden kontrakten underskrives.

Gunnar Tessin

statsaut. revisor