22.09.2014
"Skatteunddragelse for begyndere": Udenlandske depoter kræver opmærksomhed

22.09.2014
“Skatteunddragelse for begyndere”: Udenlandske depoter kræver opmærksomhed

22/09/2014
|

Lykkelig er den, der lader sine penge arbejde for sig i et depot. At der skal betales skat af indkomsten er velkendt, og hvis man råder over et indenlandsk depot er det for de fleste uproblematisk. Bankernes opgørelser er tilpasset kravene fra de hjemlige skattemyndigheder. Hvis man imidlertid har et udenlandsk depot, skal man selv være opmærksom på at selvangive korrekt.

Tysk bopæl og dansk depot

En dansk bank sender ikke automatisk indkomstoplysninger til det tyske Finanzamt og indberetter heller ikke skattebeløb automatisk. Et eksempel: Ved indtægter af investeringsselskaber beskatter Danmark også urealiserede kursgevinster og kurstab. Af bankernes årsopgørelser fremgår disse beløb. Oplysningerne kan imidlertid ikke bruges i den tyske selvangivelse. Et eventuelt skattepligtigt beløb skal man selv opgøre. Hvis man glemmer det, kunne det tyske Finanzamt muligvis gå ud fra skatteunddragelse, desværre også ved mindre beløb.

Dansk bopæl og tysk depot

Oplysninger fra tyske banker kan som regel ikke bruges direkte ved udfyldelsen af en dansk selvangivelse. Ifølge de tyske regler skal eksempelvist aktionærer med tysk bopæl, som via et tysk pengeinstitut ejer aktier købt i 01.01.2008, ikke betale avanceskat. Derfor indeholder den tyske Steuerbescheinigung ikke sådanne fortjenester. Hvis bopælen imidlertid ligger i Danmark, skal der betales dansk skat af den tyske aktiefortjeneste. Det betyder, at den skattepligtige selv skal være aktiv. Og én ting kan man være sikker på: Skat slår hårdt ned på skattepligtige, som ikke selvangiver korrekt. I værste fald er det strafbart, hvis udenlandske indkomster ikke er blevet selvangivet korrekt.

Det gælder i begge lande, at det er bedre at efterangive glemte indkomster, frem for at lade stå til og afvente myndighedernes kontrol.

Benjamin J. Feindt

Steuerberater

Claus Pørksen

statsaut. revisor, Pørksen Consulting