25.03.2014
Børnepenge til gifte børn i Tyskland

Forbundsskatteretten (Bundesfinanzhof (BFH – den højeste skatteretsinstans i Tyskland) har i en dom fra 17. oktober 2013 (III R 22/13) besluttet, at forældre har ret til børnepenge, selvom barnet er gift.

Allerede siden 2012 er barnets indtægter ikke afgørende for at få børnepenge.  BFH-dommen bekræfter blot den gældende lovgivning. Efter den gamle lov (indtil år 2011) blev det insinueret, at barnets ægtefælle betalte underholdsbidrag og barnet fik fiktivt tilregnet bundfradraget som indtægt og dermed var der ikke mulighed for at få børnepenge.

På grund af ændringen af §32 indkomstskatteloven i 2012 er barnets egne indtægter og det fiktive underhold gennem barnets ægtefælle ikke afgørende for at få børnepenge.  Hvis kravene for at få børnepenge er opfyldt, (f.eks. for et barn, der ikke er ældre end 25 år og læser på universitet), kan forældre får børnepenge, selv om barnet er gift.

 

Roman Guscharzek

Dipl.-Finanzwirt

 

 

Relaterede nyheder