25.06.2014
Tyske børnepenge til danske grænsependlere

Hvis du bor i Danmark og arbejder i Tyskland, kan du ansøge om børnepenge i begge lande.

Hvis man bor i Danmark og arbejder i Tyskland gælder udover de nationale regler også EU-lovgivningen (Nr. 883/2004 og 987/2009) og afgør, hvilket land der udbetaler børnepenge og hvor meget man får.

Hvilket land der har kompetencen for udbetalingen, afhænger hovedsageligt af bopæl og arbejdstageregenskabet og pengene bliver udbetalt efter de nationale regler.  Eventuelt kan der være krav på udbetaling af et differencebeløb fra det andet land.

Et eksempel fra grænseregionen: En dansk arbejdstager arbejder hos en tysk arbejdsgiver i Flensborg. Familien bor i Danmark og har et barn på 8 år og et barn på 20 år, som studerer. Faderen indgiver sin selvangivelse hos det tyske Finanzamt og søger om ubegrænset skattepligt. Konen arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver.

Danmark er faderens bopælsland og har prioriteten for udbetaling af børnepenge. For det mindste barn udbetaler Danmark årligt et beløb på 13.612 DKK (1.828,66 EUR). Familien får ingen børnepenge for det store barn, da aldersgrænsen i Danmark ligger ved 18 år. Tyskland er som arbejdsgiverland for faderen efterfølgende ansvarlig og udbetaler differencen mellem danske og tyske børnepenge.

I Tyskland vil familien få 2.208 EUR årligt for hvert barn. Da der i Danmark bliver udbetalt 1.828,66 EUR for det yngste barn, betaler Tyskland differencen på 379,34 EUR og 2.208,00 EUR for det 20-årige barn, fordi der her ikke udbetales børnepenge i Danmark.

Dette betyder ekstra børnepenge til familien på 2.587,34 EUR per år.

Frem til den 31.12.2014 er det muligt, at søge om udbetaling af børnepenge med tilbagevirkende kraft til år 2010, hvis man kan forevise de nødvendige dokumenter.

Roman Guscharzek

Dipl.-Finanzwirt

Relaterede nyheder