Afklar overførslen af formue i god tid

Når formue overføres fra generation til generation, for eksempel som del af en arv eller en gave (forventet arv), skal de skattemæssige konsekvenser altid overvejes nøje.

Hvis et fremmed land også er påvirket af en arv eller en gave, er der altid særlige betingelser, der ubetinget skal overholdes.

En udenlandsk forbindelse kan eksistere, for eksempel hvis

  • en af de berørte personer (donor eller begunstiget) har sin bopæl i udlandet og den anden  Tyskland,
  • begge berørte personer har deres primære opholdssted i udlandet, men formuen (fast ejendom, selskabsaktiver, osv.) overføres i Tyskland,
  • begge berørte personer har deres bopæl i Tyskland, men formuen overføres til udlandet.

Danmark er et af de få lande, som Tyskland har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med med hensyn til arveafgift. Dette er for at undgå multipel beskatning af formuen.

Men ikke kun arve/gaveafgiftsloven i ens eget bopælsland og dobbeltbeskatningsoverenskomsten skal tages i betragning, men også lovgivningen i det andet land.

Et lille eksempel skal gøre dette klart:
En mor ønsker at overføre en ejendom i Tyskland til sin søn (som bor i Danmark). Værdien er 300.000 EUR.
Der ville ikke være noget skat i Tyskland, da ejendommens værdi 300.000 EUR ligger under skattefritagelsen (400.000 EUR i de sidste 10 år). I henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten har Tyskland også ret til at beskatte værdien, men skal modregne den tyske skat (her 0,00 EUR) mod den danske skat.
Skattefradraget i Danmark er omkring 8.500 EUR per år. Derfor skal en værdi på 291.500 EUR beskattes i Danmark.

Hvis overførsel af formue planlægges og organiseres rettidigt, kan og bør en unødvendig skattebyrde undgås.

Ved yderligere spørgsmål står vi gerne til rådighed.

Roman Guscharzek, tyskrevision
rg@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere