Aflever én gang og derefter forpligtet?

Vi oplever gentagne gange i samtaler, at kunder mener, de vil være forpligtet til at indsende en selvangivelse hvert år, hvis de én gang har indsendt en sådan. Dette er ikke korrekt –  per lovbestemmelse reguleres klart og tydeligt, hvem der er forpligtet til at indberette en selvangivelse. Der findes ingen bestemmelse om, at enhver – som én gang har afgivet en selvangivelse – altid skal gøre dette.

I henhold til loven skal der indberettes selvangivelse, ved f.eks. følgende:

 • Enhver, der allerede har et fradragsbeløb (f.eks. for rejseudgifter) inkluderet i lønbeskatningsfradraget
 • Enhver, der hvert år genererer indkomst uden skattefradrag over 410,00 €. Hertil hører f.eks.:
 • Barselsdagpenge
 • Barselsydelse
 • Kommercielle virksomheder
 • Selvstændig erhvervsvirksomhed
 • Løn fra udlandet
 • Udlejning
 • Pension
 • Ved kombination af skatteklasserne 2, 3, 5 og 6
 • I tilfælde af ægtefællers individuelle vurdering skal begge principiel afgive en selvangivelse
 • Ved modtagelse af en reduceret beskattet fratrædelsesgodtgørelse fra arbejdsgiveren
 • Ved kapitalindkomster fra udlandet
 • På anmodning fra skattemyndigheden
 • Listen viser, at ikke enhver skal hvert år aflevere en selvangivelse. Har du haft en høj engangs-skattereducerende udgift, kan du gøre denne gældende i en selvangivelse – og i følgende år igen undlade at indsende en selvangivelse.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Roman Guscharzek, tyskrevision
  rg@tyskrevision.com

  Relaterede nyheder

  Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

  Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

  Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

  læs mere
  Skattelettelser planlagt

  Skattelettelser planlagt

  I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

  læs mere
  Mere tid til selvangivelsen

  Mere tid til selvangivelsen

  Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

  læs mere