Aflever én gang og derefter forpligtet?

Aflever engang og derefter forpligtet?

Aflever én gang og derefter forpligtet?

29/05/2020
|

Vi oplever gentagne gange i samtaler, at kunder mener, de vil være forpligtet til at indsende en selvangivelse hvert år, hvis de én gang har indsendt en sådan. Dette er ikke korrekt –  per lovbestemmelse reguleres klart og tydeligt, hvem der er forpligtet til at indberette en selvangivelse. Der findes ingen bestemmelse om, at enhver – som én gang har afgivet en selvangivelse – altid skal gøre dette.

I henhold til loven skal der indberettes selvangivelse, ved f.eks. følgende:

 • Enhver, der allerede har et fradragsbeløb (f.eks. for rejseudgifter) inkluderet i lønbeskatningsfradraget
 • Enhver, der hvert år genererer indkomst uden skattefradrag over 410,00 €. Hertil hører f.eks.:
 • Barselsdagpenge
 • Barselsydelse
 • Kommercielle virksomheder
 • Selvstændig erhvervsvirksomhed
 • Løn fra udlandet
 • Udlejning
 • Pension
 • Ved kombination af skatteklasserne 2, 3, 5 og 6
 • I tilfælde af ægtefællers individuelle vurdering skal begge principiel afgive en selvangivelse
 • Ved modtagelse af en reduceret beskattet fratrædelsesgodtgørelse fra arbejdsgiveren
 • Ved kapitalindkomster fra udlandet
 • På anmodning fra skattemyndigheden
 • Listen viser, at ikke enhver skal hvert år aflevere en selvangivelse. Har du haft en høj engangs-skattereducerende udgift, kan du gøre denne gældende i en selvangivelse – og i følgende år igen undlade at indsende en selvangivelse.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Roman Guscharzek, tyskrevision
  rg@tyskrevision.com